Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc

Rok 2023 jest szczególnie ważny dla całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 22 czerwca b.r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zmiany w przepisach wpłyną m. in. na definiowanie i diagnozowanie zjawiska, pracę zespołów interdyscyplinarnych oraz sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” m.in.  prace z osobami stosującymi przemoc.

W związku z tym zapraszamy do udziału w nowej formule Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc, którego program uwzględnia zmiany wprowadzone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej i przygotowuje do pracy z tymi osobami, zarówno interwencyjnej, jak i terapeutyczno – pomocowej oraz prowadzenia kompleksowych programów oddziaływań, uwzględniających pracę indywidualną i grupową z tymi osobami.

Kurs kończy się uzyskaniem świadectwa MEN. Ponadto ukończenie Studium daje możliwość ubiegania się w drodze egzaminu o certyfikat Stowarzyszenia „Niebieska Linia” rekomendujący do pracy z osobami stosującymi przemoc.

Studium składa się z 5 sesji oraz egzaminu (egzamin – dla tych, którzy chcą uzyskać certyfikat Specjalisty Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc).

Program studium został zbudowany na podstawie naszych ponad 20 – letnich doświadczeń pracy z Osobami Stosującymi Przemoc oraz szkoleniowych w tym zakresie. 

Kurs prowadzą doświadczeni trenerzy i superwizorzy.

Zajęcia Studium obejmują 165 godzin pracy w trakcie 5 sesji. Egzamin dla osób, które  chcą otrzymać Certyfikat odbywa się po ukończeniu przez uczestnika 5 sesji Studium – dodatkowego dnia (osobno płatny).

Najbliższa edycja Studium Pracy z Osobami stosującymi przemoc  „2023 – 2024” odbędzie się w miesiącach wrzesień 2023 – styczeń 2024.

Zajęcia będą prowadzone hybrydowo: cześć sesji stacjonarnie (w siedzibie Stowarzyszenia), cześć – online z wykorzystaniem platformy ZOOM.

Program Studium jest następujący:

SESJA I – „Schematy osobiste”  – 30 godzin dydaktycznych, prowadzona stacjonarnie
w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie w dniach: 13-15 września 2023 r.

Cel sesji: 

– praca nad postawami związanymi z nastawieniem do osób stosujących przemoc 

– poznanie własnych schematów reagowania na zachowania różnych klientów stosujących przemoc – poszukiwanie/wypracowanie własnych zasobów ułatwiających nam współprace z klientem.

SESJA II „Kontakt Interwencyjny z Osobami Stosującymi Przemoc” – 35 godzin dydaktycznych, prowadzona stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia w dniach: 3 – 6 października 2023 r.

Cele sesji:

– zapoznanie z ideą pracy z Osobami Stosującymi Przemoc

– budowanie strategii postępowania interwencyjnego i ćwiczenie kontaktu interwencyjnego z osobami stosującymi przemoc, również w ramach pracy zespołów interdyscyplinarnych i realizacji procedury „Niebieskie Karty” – w oparciu o nowe przepisy ustawy

– prawo w praktyce pracy z Osobami Stosującymi Przemoc – blok zajęć prowadzony przez prawnika

SESJA III „Terapia indywidualna i pomoc psychologiczna dla osób stosujących przemoc” – 35 godzin dydaktycznych, prowadzona stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia
w dniach: 13 – 16 listopada 2023 r.

Cele sesji:

– zapoznanie się z ideą i filozofią pomagania i kierunkami pracy psychologicznej z osobami stosującymi przemoc

– zapoznanie się z kierunkami i narzędziami pracy pomocowej przydatnymi do pracy z klientami stosującymi przemoc

– rozwijanie umiejętności pracy z klientem stosującym przemoc – stworzenie okazji do ćwiczeń warsztatowych kontaktu pomocowego z klientem: klient dobrowolny i niedobrowolny

– omówienie programów dla osób stosujących przemoc (program korekcyjno-edukacyjny i program terapeutyczny)

SESJA IV „Psychologiczna praca grupowa z osobami stosującymi przemoc” – 35 godzin dydaktycznych, prowadzona stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia w dniach: 11 – 14 grudnia 2023 r.

Cele sesji:

– poznanie specyfiki i możliwości pracy grupowej oraz rodzajów pracy grupowej z osobami stosującymi przemoc

– rozwijanie praktycznych umiejętności  prowadzenia oddziaływań grupowych (praca warsztatowa)

– poznanie osobistych zasobów uczestników w pracy zespołowej i prowadzeniu zajęć grupowych.

Uczestnicy otrzymają skrypt z propozycjami scenariuszy prowadzenia zajęć grupowych opracowany przez zespół Stowarzyszenia NL.

SESJA V – „Superwizja pracy własnej” – 30 godz. dydaktycznych – sesja prowadzona on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM w dniach 15 – 17 stycznia 2024 r.

Cele sesji: 

– rozwijanie i doskonalenie umiejętności pracy z osobami stosującymi przemoc (analiza
i omawianie nagranych przez uczestników rozmów prowadzonych przez nich z osobami stosującymi przemoc). 

EGZAMIN – prowadzony online z wykorzystaniem platformy ZOOM – 30 stycznia 2024 r.

Cena  całości szkolenia5000 zł (przy wpłacie jednorazowej); 

Istnieje tez możliwość wpłat ratalnych – przed każdą sesją – wtedy płatność za sesję wynosi 1050 zł  

Egzamin płatny osobno – 450 zł 

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, barek kawowy w trakcie sesji prowadzonych stacjonarnie, zaświadczenie. 

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą zdobyć wiedzę oraz rozwijać praktyczne umiejętności pracy interwencyjnej i pomocowej z osobami stosującymi przemoc, w szczególności osoby pracujące w punktach konsultacyjnych, poradniach specjalistycznych, centrach pomocy, Zespołach Interdyscyplinarnych lub grupach roboczych i innych miejscach gdzie prowadzone są bądź planowane tego typu oddziaływania.

Warunkiem udziału jest  udokumentowanie odbycia minimum 100 godz. szkoleń na temat przemocy.

Podajemy link do ankiety zgłoszeniowej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI4SAP1cRyiHwNzUqhNDd-CrBSvE9Nmm3ZqGVtFxRfj3OmQ/viewform?usp=sf_link

Podajemy adres mailowy na który prosimy przysyłać zaświadczenia o ukończonych szkoleniach 

sposp@niebieskalinia.org.

Warunki zaliczenie Studium z otrzymaniem zaświadczenia MEN:

– 100 % obecność (dopuszczamy możliwość nieobecności 10% godz. w przypadkach losowych, wówczas zaświadczenie uwzględnia pomniejszona liczbę godzin uczestnictwa)

– nagranie sesji – rozmowy z osobą stosującą przemoc i omówienie jej na sesji superwizyjnej

– aktywny udział w szkoleniu

Warunki otrzymania certyfikatu specjalisty pracy z osobami stosującymi przemoc – wyżej wymienione oraz zdanie egzaminu – składającego się z części teoretycznej (test) i praktycznej (omówienie kazusu).

Czekamy na zgłoszenia do 31 lipca 2023 r.

Po tym terminie otrzymają Państwo informacje o zakwalifikowaniu się na szkolenie i informację na temat, jak dokonać płatności.

Zachęcamy do szybkiej decyzji, bo mamy tylko 18 miejsc!

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkoleń, w którym zawarte są szczegółowe informacje o zasadach udziału w szkoleniach Stowarzyszenia „Niebieska Linia”.

Zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptacja są warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. 

Treści regulaminu znajdują się pod linkiem

Koordynator zadania

Anna Wiechcińska-Szymańska

a.wiechcinska@niebieskalinia.org 

tel.: 502 17 93 90

    Zapisz się do NEWSLETTERA!

    Skip to content