Seminaria

Warszawa, 20 września 2023 r.

Szanowni Państwo!

Rok 2023 jest czasem wielkich zmian w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Przyjęte przepisy nowelizujące ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz zapisy zawarte w rozporządzeniach, w tym zwłaszcza dotyczące procedury „Niebieskie Karty”, zmuszają nas do całkowitego przeorganizowania dotychczasowego sposobu pracy. Zarówno z perspektywy prawnej jak i psychologicznej po raz kolejny musimy sobie zadać pytanie o to, jak działać zgodnie z prawem i jednocześnie z maksymalną skutecznością.

Nasz zespół Stowarzyszenia „Niebieska Linia” przygotował w związku z tymi wyzwaniami ofertę szkoleń przygotowujących do pracy w nowej rzeczywistości prawnej. Nasze wieloletnie doświadczenie praktyczne pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej sprawia, że z dużym spokojem polecam Państwu nasze szkolenia, jako spotkania na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Dodatkowymi zaletami z pewnością są forma on-line oraz przystępna cena.

Przypominamy także, że poza szkoleniami z wolnego naboru, prowadzimy szkolenia także na zlecenia konkretnych instytucji, gmin czy powiatów. Są to zarówno szkolenia opisane w niniejszym ogłoszeniu, jak i „szyte na miarę” zamawiającego podmiotu.

Mamy nadzieję, że i tym razem nasze szkolenia spotkają się z Państwa zainteresowaniem oraz wesprą Państwa w codziennej pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Z wyrazami szacunku

Paula Klemińska
Koordynatorka zadania
Stowarzyszenie „Niebieska Linia”

Koszt udziału w każdym ze szkoleń wynosi 350,00 zł brutto

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: https://forms.gle/88oGk2KfHf95vzfN6

Liczba miejsc jest ograniczona a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W najbliższych miesiącach planujemy organizację następujących szkoleń:

 1. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” oraz działalność zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych w świetle nowych przepisów”

Podczas szkolenia omówione zostaną omówione zmiany w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w aktach z nią powiązanych, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 6 września 2023 roku.

Poruszone w szczególności będą zagadnienia:

 • Omówienie definicji legalnych – przemoc domowa, osoba doznającą przemocy domowej, osoba stosująca przemoc domową, świadek przemocy domowej.
 • Przedstawienie funkcjonowania i zadań zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych w nowej perspektywie prawnej.
 • Analiza zobowiązania osoby stosującej przemoc domową do udziału w warsztatach korekcyjno-edukacyjnych lub program psychologiczno-korekcyjny.
 • Działania po otrzymaniu informacji o występowaniu przemocy.
 • Prowadzenie procedury Niebieskie Karty.
 • Procedura zapewnieniu dziecku ochrony.
 • Małoletni w procedurze Niebieskie Karty.
 • Zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z osobą, która doznaje przemocy według nowych uregulowań.
 • Zakaz zbliżania się, zakaz kontaktowania, zakaz wstępu.
 • Ochrona danych osobowych w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych – dostęp osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc do dokumentacji.
 • Zmiany w formularzach Niebieskie Karty.

Prowadzenie: Małgorzata Łojkowska

Termin: 23 października 2023 r. w godz. 9.00-15.00

Cena szkolenia: 350,00 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu)

Rejestracja: https://forms.gle/88oGk2KfHf95vzfN6

 1. Realizacja procedury „Niebieskie Karty” oraz działania grup diagnostyczno-pomocowych i zespołów interdyscyplinarnych – perspektywa prawna

Podczas szkolenia omówione zostaną omówione zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w aktach z nią powiązanych. Poruszone w szczególności będą zagadnienia:

 • Omówienie definicji legalnych – przemoc domowa, osoba doznającą przemocy domowej, osoba stosująca przemoc domową.
 • Przedstawienie funkcjonowania i zadań zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych w nowej perspektywie prawnej.
 • Analiza zobowiązania osoby stosującej przemoc domową do udziału w warsztatach korekcyjno-edukacyjnych lub program psychologiczno-korekcyjny.
 • Działania po otrzymaniu informacji o występowaniu przemocy.
 • Prowadzenie procedury Niebieskie Karty –
 • Stosowanie kpa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej
 • Inne działania w związku z przemocą domową: procedura zapewnienia dziecku ochrony, uzyskania nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu przez osobę stosującą przemoc.
 • Stosowanie KPA w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej i procedurze Niebieskie Karty.

Prowadzenie: Aneta Mikołajczyk

Termin: 30 października 2023 r. w godz. 9.00-15.00

Cena szkolenia: 350,00 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium)

Rejestracja: https://forms.gle/88oGk2KfHf95vzfN6

 1. Przemoc w rodzinach cudzoziemskich – aspekty prawne

Więcej informacji na temat szkolenia już wkrótce

Prowadzenie: Małgorzata Łojkows

Termin: 20 listopada 2023 r. w godz. 9.00-15.00

Cena szkolenia: 350,00 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium)

Rejestracja: https://forms.gle/88oGk2KfHf95vzfN6

 1. Grupa diagnostyczno-pomocowa w kontakcie z osobą stosującą przemoc domową

W związku z nową formułą działań interdyscyplinarnych w ramach Procedury Niebieskie Karty podczas szkolenia zajmiemy się tematem kontaktu członków grupy diagnostyczno-pomocowej z osobą wskazaną jako stosująca przemoc domową. Seminarium będzie poświęcone temu jak przygotować się i realizować skuteczną strategię interwencyjną – jakie informacje nam są potrzebne do realizacji celów instytucjonalnych, na co zwrócić uwagę na etapie rozpoznania czy w danej sytuacji dochodzi do przemocy, co koniecznie należy uwzględnić w rozmowie z osobą stosującą przemoc.

W oparciu o przykłady z praktyki spróbujemy prześledzić etapy kontaktu z osobą stosującą przemoc i to jaki mogą mieć wpływ na zatrzymanie przemocy. Na podstawie wieloletnich doświadczeń zespołu Stowarzyszenia Niebieska Linia” podzielimy się wiedzą, jak można układać plan działań interdyscyplinarnych w oparciu o istniejące przepisy prawne oraz biorąc pod uwagę specyfikę danej sytuacji oraz istniejące w środowisku zasoby. Jak uwzględnić nowe wymogi ustawowe związane z motywowaniem osób stosujących przemoc do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych. Przybliżymy też Państwu informacje na temat programów pomocowych kierowanych do tej grupy odbiorców – jakie są cele, możliwe oddziaływania, jak to wygląda w naszej praktyce oraz do czego warto się odwoływać motywując klientów do skorzystania z pomocy. 

Seminarium będzie okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami, ale też do poszukiwania rozwiązań w sytuacjach, które sprawiają trudność przedstawicielom służb i instytucji pracujących na co dzień z osobami stosującymi przemoc (np. takich, kiedy osoba stosująca przemoc unika kontaktu, wykazuje niechęć do współpracy). 

Prowadzenie: Ewa Podgórska

Termin: 27 listopada 2023 r. w godz. 9.00-15.00

Cena szkolenia: 350,00 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium)

Rejestracja: https://forms.gle/88oGk2KfHf95vzfN6

 • Praca i kontakt z rodziną na początkowym etapie realizacji procedury „Niebieskie Karty”

Podejmując pracę z rodziną, w której występuje podejrzenie przemocy w pierwszej kolejności należy rozpoznać sytuację rodziny.

Podczas szkolenia przeanalizujemy:

 • co warto robić w początkowym etapie realizacji procedury Niebieskie Karty
 • na co warto zwracać uwagę diagnozując sytuację rodziny
 • praktyczną realizację zadań grupy diagnostyczno-pomocowej.

Prowadzenie: Agnieszka Wolańczyk

Termin: 13 grudnia 2023 r. w godz. 9.00-15.00

Cena szkolenia: 350,00 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium)

Rejestracja: https://forms.gle/88oGk2KfHf95vzfN6

Organizator zastrzega sobie  prawo do odwołania szkolenia w przypadku niezebrania się grupy.

cji

  Zapisz się do NEWSLETTERA!

  Skip to content