Wyprawa PoMOC

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” od lipca 2021 r. do listopada 2023 r. będzie realizować program pt. Wyprawa poMOC.

Program jest finansowany przez m.st. Warszawę.

Wyprawa poMOC

Działania w ramach programu kierowane są do mieszkańców m.st. Warszawy, którzy:

 • aktualnie doznają przemocy w rodzinie,
 • doznawali przemocy w przeszłości i wciąż odczuwają jej skutki,
 • pochodzą z rodzin, w których występuje problem alkoholowy,
 • są świadkami przemocy w rodzinie (są członkami rodzin, w których dochodzi lub dochodziło do przemocy).

W ramach programu oferujemy BEZPŁATNĄ pomoc dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży w formie:

 • indywidualnych konsultacji psychologicznych,
 • konsultacji psychologicznych dla par i rodzin,
 • konsultacji prawnych.

Zapisy, informacje:

Biuro Stowarzyszenia „Niebieska Linia”

Tel. 22 499 37 33

(czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00)
ul. Jaktorowska 4, lok. 3, 01-202 Warszawa

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY POMOCY!

<<< WRÓĆ

  Zapisz się do NEWSLETTERA!

  Skip to content