Powrót do Godności

Program „Powrót do Godności” to oferta pomocy specjalistycznej skierowanej do osób doznających przemocy, mieszkających na terenie Warszawy. Program został sfinansowany ze środków m.st. Warszawy, zatem udział w programie jest bezpłatny.

Działania w ramach programu mają formę spotkań grupowych. Na chwilę obecną, wszystkie proponowane spotkania odbywają się stacjonarnie, w naszej siedzibie, przy ul. Jaktorowskiej 4, na Woli.

Zapraszamy Państwa na warsztaty poruszające konkretną tematykę i prezentującą wiedzę z zakresu psychoedukacji w wersji praktycznych ćwiczeń.

Dodatkowo proponujemy Państwu udział w spotkaniach terapeutycznych.

Spotkanie terapeutyczne ma na celu grupowe działanie terapeutyczne. Jest swoistą formą skondensowanej pracy grupowej. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję do przyjrzenia się, jak czerpiąc z zasobów możemy lepiej radzić sobie z aktualnymi wyzwaniami, kryzysami, jakie mamy ważne do osiągnięcia cele/plany życiowe i co jest nam potrzebne do ich realizacji.

Udział w spotkaniu umożliwia poznanie i rozwijanie umiejętności związanych z szeroko pojętymi kompetencjami interpersonalnymi (komunikacja, wyrażanie emocji, rozpoznawanie potrzeb, zasobów osobistych czy funkcjonowanie w relacjach z innymi ludźmi).

Zapisu na powyższe działania można dokonać telefonicznie poprzez biuro Stowarzyszenia „Niebieska Linia” w godz. 9:00-15:00 pod numerem telefonu; 22 499 37 33.

Zapraszamy serdecznie!

    Zapisz się do NEWSLETTERA!

    Skip to content