LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Oferta wydawnicza

Stowarzyszenie Niebieska Linia zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą wydawniczą, naszymi najnowszymi publikacjami, filmami edukacyjnymi, poradnikami.

Stowarzyszenie przygotowało szereg publikacji skierowanych do osób bezpośrednio dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, do osób pracujących w różnego rodzaju instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych, udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc, zarówno osób doznających przemocy jak też osób stosujących przemoc.

Z nasza ofertą mogą się Państwo zapoznać w kolejnych zakładkach (znajdujących się w menu po prawej stronie): Wydawnictwa (wszystkie podręczniki, broszury, informatory wydane przez Stowarzyszenie) i Materiały do pobrania (materiały darmowe).
Dostępny jest także do pobrania plik pdf - Pełna Oferta Wydawnicza.