fb.jpgyt.jpgalert.jpgtelephone.jpg800-120-002

logo-niebieska-linia.jpg

MOŻESZ INACZEJ

- kampania na rzecz dobrych relacji


Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 1 marca 2018 roku rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem kampanii społecznej „Możesz Inaczej”. Kampania adresowana jest do mieszkańców Warszawy, a jej celem jest przekazanie wiedzy m.in. na temat zjawiska przemocy. Projekt jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.


syrenka.png


 

Znajdziecie nas Państwo również na facebooku- Możesz Inaczej Kampania Społeczna

www.facebook.com/MozeszInaczejKampaniaSpoleczna/

 

O przemocy w rodzinie możemy mówić jeśli spełnione są 4 warunki...

- jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania;
Oznacza to, że jedna osoba jest przekonana o tym, że lepiej wie czego chce druga osoba i podejmuje działania "dla dobra" tej drugiej osoby nie licząc się z jej zdaniem i potrzebami

- jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą
Może być to przewaga fizyczna, psychiczna, zawodowa, społeczna itp. To przez tę przewagę jedna osoba-silniejsza oddziałuje na drugą-słabszą po to, aby zmusić ją do podporządkowania się

- działanie lub zaniechanie działania jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej osoby.
Jest to sytuacja w której jedna osoba daje sobie prawo do tego by "rządzić" drugą osobą nie licząc się z jej potrzebami, uczuciami, protestami. Traktuje drugą osobę jakby była pozbawiona praw

- osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych. Szkody te mogą być widoczne lub niedostrzegalne, natychmiastowe bądź odroczone w czasie.

 

Warto wiedzieć, że przemoc jest czymś innym niż konflikt!

 

To co odróżnia przemoc od konfliktu to PRZEWAGA SIŁ jednej osoby nad drugą.
Podczas konfliktu może dochodzić do zachowań które:
- zawierają intencję: np. „zaraz ci przywalę”,
- naruszają prawa i dobra drugiej osoby: poprzez np. bicie czy obrażanie,
- powodują ból, cierpienie i szkody drugiej osoby.
Jednak podczas KONFLIKTU siły i szanse obu stron są WYRÓWNANE.

 

Jak wspomniano w poprzednich postach – w przemocy również występują warunki jak powyżej tj.:
- intencja,
- naruszenie praw i dóbr drugiej osoby,
- ból, cierpienie i szkody drugiej osoby.
Jednak w sytuacji PRZEMOCY siły osoby doznającej przemocy są MNIEJSZE niż osoby stosującej przemoc.

 

Wyróżnia się następujące rodzaje przemocy:

* fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej
* psychiczna - naruszenie godności osobistej
* seksualna - naruszenie intymności
* ekonomiczna - naruszenie własności
* zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich

 

- Przemoc fizyczna to np.:
Szarpanie, kopanie, popychanie, obezwładnianie, duszenie, odpychanie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, bicie otwartą ręką, pięściami, różnymi przedmiotami, przypalanie papierosem, topienie, polewanie substancjami żrącymi, uczcie broni, pozostawienie w niebezpiecznym miejscu, nieudzielenie niezbędnej pomocy itp.

Skutki przemocy fizycznej:
Bezpośrednie: uszkodzenie ciała - urazy, rany, złamania, stłuczenia, zadrapania, siniaki, poparzenia; wtórne: choroby w wyniku powikłań i stresu, zespół stresu pourazowego, życie w chronicznym stresie, poczucie zagrożenia, strachu, lęku, napady paniki, bezsenność, zaburzenia psychosomatyczne

 

- Przemoc psychiczna to np.:
wyśmiewanie opinii, poglądów, przekonań, wyznania, pochodzenia, narzucanie swojego zdania, poglądów, stałe ocenianie, krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, wymuszanie posłuszeństwa i podporządkowania, ograniczanie snu, pożywienia i schronienia, wyzywanie, używanie wulgarnych epitetów, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, szantażowanie itp.

Skutki przemocy psychicznej:
Zniszczenie poczucia mocy sprawczej osoby doznającej przemocy, jej poczucia własnej wartości i godności, „paraliż” psychiczny dotyczący podejmowania jakichkolwiek działań niezgodnych z zasadą posłuszeństwa, osłabienie psychicznych i fizycznych zdo0lności stawiania oporu oraz wyrobienie przekonania o daremności jego stawiania, odizolowanie od zewnętrznych źródeł wsparcia, całkowite uzależnienie osoby doznającej przemocy od prześladowcy, stały strach i utrata nadziei, choroby psychosomatyczne, ciągły stres, zaburzenia snu itp.


- Przemoc seksualna to np.:
Formy: Gwałt, wymuszenie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, zmuszanie do seksu z osobami trzecimi, sadyzm w pożyciu, wyśmiewanie wyglądu, ciała i krytyka zachowań seksualnych itp.

Skutki przemocy seksualnej:
Obrażenia fizyczne, ból i cierpienie, obniżone samoocena i poczucie własnej wartości, utrata poczucia atrakcyjności i godności, zaburzenia seksualne, oziębłość, zamknięcie się (lęk, strach, unikanie seksu), uogólniona niechęć i obawa do przedstawicieli płci osoby stosującej przemoc itp.

 

- Przemoc ekonomiczna to np.:
Okradanie, zabieranie pieniędzy, niełożenie, na utrzymanie, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokojenie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, szantażowanie, zaciąganie długów i kredytów bez zgody współmałżonka, zmuszanie do pożyczek, uniemożliwianie korzystania z pomieszczeń niezbędnych do zaspokajania potrzeb (kuchnia, łazienka) itp.

Skutki przemocy ekonomicznej:
Całkowita zależność finansowa od partnera, niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, bieda, zniszczenia poczucia własnej godności i wartości, znalezienie się bez środków do życia.

 

Czasami  zastanawiamy się dlaczego osoby doznające przemocy pozostają w związkach które są dla nich krzywdzące. To, co może choć trochę wyjaśnić takie sytuacje to wiedza na temat istnienia tzw. psychologicznych mechanizmów przemocy w rodzinie. Są to mechanizmy, które sprawiają, że trudno jest bronić się przed przemocą bo wierzymy, że sytuacja w której się znajduję jest bez wyjścia.

Do tych mechanizmów zaliczamy:

CYKL PRZEMOCY

ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO

SYNDROM WYUCZONEJ BEZRADNOŚCI

ZJAWISKO „PRANIA MÓZGU”


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.