Copyright © 2013
Stowarzyszenie
Niebieska Linia

Szanowni Państwo informujemy , iż z przyczyn organizacyjnych zmieniamy termin rozpoczęcia szkolenia specjalistycznego:


STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014

(Program dla osób pracujących
z osobami stosującymi przemoc w rodzinie)

Edycja wiosenna w Sopocie."Szkolenie adresowane jest  do osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie w nurcie interwencyjnym np. kuratorzy, pracownicy socjalni, policjanci,  osoby wchodzące  w skład zespołów interdyscyplinarnych, członkowie GKRPA, oraz do terapeutów chcących pogłębić swoją wiedzę i rozszerzyć umiejętności pracy terapeutycznej z osobami stosującymi przemoc".


NOWOŚĆ ! Szkolenie można realizować w dwóch korzystnych wersjach !

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty, która jest w załączniku.

Są jeszcze wolne miejsca.

Ruszamy w maju 2014 r.


Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych edycjach Naszego szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty więcej

 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzi swoją działalność z poszanowaniem praw własności intelektualnej i tego samego oczekuje od innych.


Nasze strony internetowe zawierają dokumenty chronione prawem autorskim, jak również inne materiały będące pod ochroną praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w wyżej wymienionej ustawie.

Kopiowanie, przedruk tekstów, konspektów i wszelkich materiałów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich udostępnianie w mediach elektronicznych, jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY WARSZTAT
„Czy warto być asertywnym?”


Cele warsztatu:
- poznanie koncepcji zachowań asertywnych i asertywnego sposobu komunikacji, jako alternatywy  zachowań agresywnych i uległych
- nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych – doświadczanie i przyglądanie się zachowaniom asertywnym jako przyczynek do decyzji: korzystać/nie korzystać z takich zachowań
- rozpoznawanie swoich mocnych stron i zasobów pomocnych w stosowaniu zachowań asertywnych

Prowadzący: Anna Wiechcińska – psycholog, certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień, trenerka II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, od wielu lat prowadzi szkolenia, treningi i warsztaty umiejętności psychologicznych, konsultantka Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia „Niebieska Linia”


30 marca 2014 r. godz. 9.00 – 17.00 (niedziela)

ul. Żurawia 16/20


ZAPISY I INFORMACJE

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Tel. : 22 499-37-33 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00)


PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
W RAMACH PROGRAMU POMOCY OSOBOM STOSUJĄCYM PRZEMOC W RODZINIE


 

Z przyjemnością informujemy, że  uruchamiamy kolejną edycję
Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
– II stopnia.


Program Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie składa się z 7 modułów, m.in. Strategii udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie, Strategii postępowania z osobami stosującymi przemoc, Pracy zespołowej i grupowej z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie, Bloku prawnego, które będą realizowane w okresie marzec - wrzesień 2014

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studium.

 

Nowa publikacja Stowarzyszenia "Niebieska Linia"

"Procedury "Niebieskie Karty" - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania".

W niniejszej publikacji przygotowaliśmy odpowiedzi na kierowane do nas najczęściej przez praktyków pytania związane z realizacją procedury "Niebieskie Karty". Pojawiały się one w czasie pracy członków Stowarzyszenia „Niebieska Linia” w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych, podczas Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i innych prowadzonych przez nas szkoleń, w toku realizacji programów profilaktycznych oraz podczas dyżurów dla przedstawicieli służb, odbywających się w ramach działalności Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzonego przez zespół Stowarzyszenia na zlecenie PARPA.

Odpowiadając na pytania, staraliśmy się potraktować je możliwie kompleksowo i z uwzględnieniem celów obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.

Dla ułatwienia korzystania z przygotowanej przez nas publikacji, opracowane 52 pytania zostały podzielone na następujące działy:
- Pytania dotyczące wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”
- Pytania dotyczące pracy z rodziną w ramach realizacji procedury
„Niebieskie Karty”
- Pytania dotyczące zakończenia procedury „Niebieskie Karty”
- Pytania dotyczące ochrony danych osobowych
- Pytania dotyczące organizacji funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
i grup roboczych, gromadzenia dokumentacji oraz przekazywania informacji
innym instytucjom w toku realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

Mamy nadzieję, że zebrany materiał opracowany przez zespół naszych specjalistów posłuży Państwu do prowadzenia bardziej skutecznych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Cena: 25 zł/szt. (+ koszty wysyłki)

 
« pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia »

Strona 1 z 7