Copyright © 2014
Stowarzyszenie
Niebieska Linia

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na kolejne z tegorocznych,
bezpłatnych seminariów pt.
"Interwencja wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie
– aspekty prawne".


Odbędzie się ono 25 maja 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (ul. Jaktorowska 4, Warszawa).
Seminarium realizowane jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach realizacji zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Celem seminarium jest:
- poszerzenie wiedzy uczestników na temat obowiązujących przepisach Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- nabycie przez uczestników umiejętności interpretacji norm prawnych regulujących omawiane zagadnienie i wyjaśnienia wątpliwości w praktycznym ich stosowaniu,
- wyposażenie uczestników w wiedzę pomocną podczas pracy z rodzinami uwikłanymi w przemoc poprzez m.in. szybsze reagowanie na stwierdzone przypadki przemocy domowej (w szczególności noszące znamiona przestępstwa) oraz możliwość skuteczniejszego oddziaływania na osobę stosującą przemoc.
Podczas tworzenia szczegółowej struktury seminarium uwzględnione zostaną także potrzeby zgłaszane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przez osoby zainteresowane udziałem w seminarium.
Zajęcia będą trwały 8 godzin dydaktycznych. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Seminarium poprowadzi Adam Grochoła - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach (11 lat stażu pracy). Prowadzi i nadzoruje postępowania karne, w tym o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, nadto prowadzi referat pozakarny, gdzie m.in.  prowadzi postępowania wyjaśniające z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz na ich kanwie występuje przed sądem. Od 2006 roku członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Słubicach.

Od 2012 roku prowadzi szkolenia dla pracowników socjalnych,  pracowników oświaty oraz kuratorów sądowych z zakresu prawa karnego, prawa rodzinnego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej z województwa lubuskiego oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”.


Jak zakwalifikować się na seminarium?
KROK I:Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia – jedną wybrana drogą:
- w wersji elektronicznej na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- pocztą tradycyjną
Adres: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa - z dopiskiem „Seminarium”
- faxem: 22 250-63-11

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 5 maja 2015 r. do godz. 15.45
KROK II:Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium zostaną powiadomione o tym fakcie drogą e-mailową do dnia  8 maja 2015 r.
KROK III:Udział w seminarium osoby zakwalifikowane potwierdzają jedną z wybranych dróg: e-mailową ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub telefoniczną (22 666-10-36)

Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowych informacji prosimy o kontakt z:
Biurem Pogotowia “Niebieska Linia”tel. 22 666 10 36, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45 lub z koordynatorką tego działania: Paula Klemińska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kolejna edycja Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Małych Dzieci


Stowarzyszenie „Niebieska Linia” zaprasza na bezpłatne zajęcia
Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Małych Dzieci


Wolska Akademia Rodzica to cykl warsztatów, spotkań edukacyjnych i konsultacji, adresowany do rodziców dzieci w wieku adolescencji. - w szczególności z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Wszystkie spotkania, konsultacje i warsztaty są bezpłatne dzięki dotacji Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Na zajęcia można zapisywać się dzwoniąc pod numer 22 499-37-33 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00) lub pisząc na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Więcej…
 

Warszawa, 9 marca 2015 r.


POLOWANIE NIE DLA DZIECI


Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Dzieci Niczyje, UNICEF Polska, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Niebieska Linia” i Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przekazały 9 marca 2015 r. petycję do Prezydenta Rzeczypospolitej i Rzecznika Praw Dziecka o wprowadzenie w prawie łowieckim całkowitego zakazu udziału dzieci w polowaniach.


Sprawa udziału dzieci w polowaniach w Polsce została podjęta po raz pierwszy. Dotychczas stanowiła tabu, nieznane szerszej opinii publicznej. Problem może dotyczyć nawet kilkudziesięciu tysięcy dzieci w skali każdego roku.


Dzieci biorące udział w polowaniach indywidualnych i zbiorowych, są obecne przy uśmiercaniu zwierząt, uczestniczą w  nagankach, tropieniach, ściganiu rannych zwierząt i ich dobijaniu. Najmłodsi są obecni także przy patroszeniu zwłok, rytualnym układaniu zastrzelonych zwierząt po polowaniu, znakowaniu i transporcie ich ciał. Tego wszystkiego doświadczają nawet kilkulatki. Zdaniem organizacji składających petycję, zakaz udziału dzieci w polowaniach powinien mieć charakter bezwzględny i obejmować wszelkie czynności łowieckie związane z polowaniem.

Wprowadzenie zakazu ma również na celu zachowanie szczególnych względów bezpieczeństwa wobec dzieci. Polowania są niebezpieczne, to przecież zabijanie z ostrej amunicji. W ostatnich latach media wielokrotnie donosiły o wypadkach, gdy od myśliwskich kul ginęły lub ranione były dzieci towarzyszące w polowaniach. Najczęściej byli to naganiacze płoszący zwierzęta w kierunku stanowisk myśliwych.


Wskazując na zagrożenie dobra dzieci uczestniczących w polowaniach, organizacje zwracają uwagę na zapis art. 72 Konstytucji: „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją”.


Obecna sytuacja oraz stan prawny są sprzeczne także z Konwencją o prawach dziecka ratyfikowaną przez Polskę w 1991 roku. Przemoc psychiczna doznawana przez dzieci uczestniczące w polowaniach jest krzywdą, której dopuszczenie i zadawanie wymaga od Polski „podjęcia wszelkich właściwych kroków” w celu jej zaprzestania. Zakaz udziału dzieci w polowaniach powinien zostać pilnie wprowadzony do polskiego porządku prawnego. Dalszy brak takiego przepisu winien być uznany za rażącą niekonsekwencję ustawodawcy i zamierzone łamanie Konstytucji RP oraz praw dziecka wyrażonych w Konwencji.

Psychologowie zwracają uwagę, że udział dzieci w polowaniach i obecność przy zabijaniu zwierząt, w imię niejasnych dla nich intencji, jest szkodliwe i niedopuszczalne ze względu na rozwojową niedojrzałość psychiczną dzieci.


– Uczestnictwo dzieci w wysoce zorganizowanych i technologicznie zaawansowanych procedurach masowego zabijania zwierząt rani i deformuje ich naturalną wrażliwość, zdolność do współczucia i empatii, a także szacunek dla świata przyrody. Dlatego właśnie w programach edukacyjnych szkół podstawowych i średnich nie umieszcza się przecież wycieczek do rzeźni. – stwierdza psycholog, Wojciech Eichelberger.


- Z każdym kolejnym polowaniem dziecko uczy się, że zadawanie bólu i cierpienia, zabijanie zwierząt, może być źródłem satysfakcji, dumy z siebie, zadowolenia, uznania ze strony innych. Czy tego chcemy uczyć dzieci? – pyta psycholog, dr Aleksandra Piotrowska.


4 lutego 2015 r. rozpoczęła pracę sejmowa podkomisja ds. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Liczy siedmiu członków, w tym sześciu myśliwych. Pomimo zgłoszenia przez organizacje wyczerpujących uwag, postulowany zakaz udziału dzieci w polowaniach nie został do tej pory uwzględniony.


To początek prac nad nowelizacją ustawy w Sejmie. Koalicja zapowiada aktywne włączenie się w dalszy proces legislacyjny.


Więcej informacji:

Mirosława Kątna, Komitet Ochrony Praw Dziecka

tel.: 607 617 601, (22) 626 94 19,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.facebook.com/KomitetOPD


Marta Skierkowska, Fundacja Dzieci Niczyje

tel.: 507 052 514, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.fdn.pl


Zenon Kruczyński, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

tel.: 696 604 746, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.pracownia.org.pl

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY WARSZTAT

„Ja i moje emocje czyli jak zrozumieć i okiełznać złość"


Cele warsztatu:
- zdobycie umiejętności nazywania i rozumienia własnych emocji
- praktyczna nauka wyrażania złości aby nie ranić innych
- doskonalenie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami
- rozwój zachowań umożliwiających budowanie komunikacji bez przemocy


Prowadzący:
Marcin Korowaj – pedagog, trener, terapeuta, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trener treningu zastępowania agresji ART



28 marca 2015 r. godz. 9.00 – 17.00 (sobota),
ul. Jaktorowska 4


ZAPISY I INFORMACJE
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Tel. : 22 499 37 33
(czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00)

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
W RAMACH PROGRAMU POMOCY OSOBOM STOSUJĄCYM PRZEMOC W RODZINIE





 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą

Stowarzyszenia "Niebieska Linia"

Pełna oferta wydawnicza 2014

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.












 
« pierwszapoprzednia123456następnaostatnia »

Strona 1 z 6