Copyright © 2013
Stowarzyszenie
Niebieska Linia

”Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,
dotowane przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” zaprasza do udziału w ”Interdyscyplinarnym szkoleniu dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, dotowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).    

Celem kursu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zespołu prowadzącego zajęcia należą osoby, które od początków pojawienia się idei Niebieskiej Linii (czyli od 1995 roku) zaangażowane są w budowanie systemu ochrony ofiar w Polsce. Wszyscy są doświadczonymi praktykami i uczestniczą w konkretnych działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, takich jak: udzielanie pomocy osobom krzywdzonym: dorosłym, dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym; praca w lokalnych systemach – zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych; prowadzenie interwencji wobec sprawców i programów edukacyjno – korekcyjnych dla osób stosujących przemoc; specjalistyczne przygotowanie służb do współdziałania. Efekty nabytych kompetencji i wiedzy przekładają się na zawartość merytoryczną  i sposób realizacji proponowanego szkolenia.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli wszystkich służb i instytucji pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy, a w szczególności do: pracowników punktów konsultacyjnych, policjantów, pracowników socjalnych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, nauczycieli i przedstawicieli placówek oświatowych, pracowników lecznictwa odwykowego, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, specjalistycznych ośrodków dla ofiar przemocy, centrów i ośrodków interwencji kryzysowych oraz placówek ochrony zdrowia. Szkolenie jest adresowane do osób z całej Polski. Szczególnie będzie ono przydatne dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych.

Planuje się udział  64 osób. Kurs obejmuje 130 godzin dydaktycznych zajęć, realizowanych podczas trzech czterodniowych sesji.

Poszczególne zjazdy będą odbywały się:
I sesja     10 – 13 czerwca 2014 r.
II sesja     9 – 12 września 2014 r.
III sesja   20 – 23 października  2014 r.

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, pokrywają również koszty pobytu w ośrodku szkoleniowym, który wynosi  300 zł za jeden zjazd, czyli  900 zł za całość – cena zawiera opłatę za noclegi, wyżywienie  oraz barek kawowy.  Koszty dydaktyki i materiałów pokrywa PARPA.

zobacz pełną informację


 

Szanowni Państwo informujemy , iż z przyczyn organizacyjnych zmieniamy termin rozpoczęcia szkolenia specjalistycznego:


STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014

(Program dla osób pracujących
z osobami stosującymi przemoc w rodzinie)

Edycja wiosenna w Sopocie."Szkolenie adresowane jest  do osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie w nurcie interwencyjnym np. kuratorzy, pracownicy socjalni, policjanci,  osoby wchodzące  w skład zespołów interdyscyplinarnych, członkowie GKRPA, oraz do terapeutów chcących pogłębić swoją wiedzę i rozszerzyć umiejętności pracy terapeutycznej z osobami stosującymi przemoc".


NOWOŚĆ ! Szkolenie można realizować w dwóch korzystnych wersjach !

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty, która jest w załączniku.

Są jeszcze wolne miejsca.

Ruszamy w maju 2014 r.


Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych edycjach Naszego szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty więcej

 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzi swoją działalność z poszanowaniem praw własności intelektualnej i tego samego oczekuje od innych.


Nasze strony internetowe zawierają dokumenty chronione prawem autorskim, jak również inne materiały będące pod ochroną praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w wyżej wymienionej ustawie.

Kopiowanie, przedruk tekstów, konspektów i wszelkich materiałów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich udostępnianie w mediach elektronicznych, jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY WARSZTAT
„Czy warto być asertywnym?”


Cele warsztatu:
- poznanie koncepcji zachowań asertywnych i asertywnego sposobu komunikacji, jako alternatywy  zachowań agresywnych i uległych
- nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych – doświadczanie i przyglądanie się zachowaniom asertywnym jako przyczynek do decyzji: korzystać/nie korzystać z takich zachowań
- rozpoznawanie swoich mocnych stron i zasobów pomocnych w stosowaniu zachowań asertywnych

Prowadzący: Anna Wiechcińska – psycholog, certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień, trenerka II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, od wielu lat prowadzi szkolenia, treningi i warsztaty umiejętności psychologicznych, konsultantka Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia „Niebieska Linia”


30 marca 2014 r. godz. 9.00 – 17.00 (niedziela)

ul. Żurawia 16/20


ZAPISY I INFORMACJE

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Tel. : 22 499-37-33 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00)


PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
W RAMACH PROGRAMU POMOCY OSOBOM STOSUJĄCYM PRZEMOC W RODZINIE


 

Z przyjemnością informujemy, że  uruchamiamy kolejną edycję
Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
– II stopnia.


Program Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie składa się z 7 modułów, m.in. Strategii udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie, Strategii postępowania z osobami stosującymi przemoc, Pracy zespołowej i grupowej z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie, Bloku prawnego, które będą realizowane w okresie marzec - wrzesień 2014

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studium.

 
« pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia »

Strona 1 z 7