Copyright © 2014
Stowarzyszenie
Niebieska Linia

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY WARSZTAT

„Ja i moje emocje czyli jak zrozumieć i okiełznać złość"


Cele warsztatu:
- zdobycie umiejętności nazywania i rozumienia własnych emocji
- praktyczna nauka wyrażania złości aby nie ranić innych
- doskonalenie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami
- rozwój zachowań umożliwiających budowanie komunikacji bez przemocy


Prowadzący:
Marcin Korowaj – pedagog, trener, terapeuta, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trener treningu zastępowania agresji ART28 marca 2015 r. godz. 9.00 – 17.00 (sobota),
ul. Jaktorowska 4


ZAPISY I INFORMACJE
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Tel. : 22 499 37 33
(czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00)

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
W RAMACH PROGRAMU POMOCY OSOBOM STOSUJĄCYM PRZEMOC W RODZINIE

 

Szanowni Państwo.


Zapraszamy do wzięcia udziału w pełnopłatnym kursie podstawowym Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  (zwanym dalej SPPwR).

Edycja 2015


Zespół SPPwR gromadzi praktyków, którzy zajmują się bezpośrednią pracą z osobami uwikłanymi w przemoc oraz udziałem w różnych programach przeciwdziałania przemocy takich jak: tworzenie rozwiązań systemowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, organizowanie i prowadzenie pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych, praca z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, stosowanie procedury „Niebieskie Karty”, itp. 

Doświadczenie praktyczne pozwala nam na stałe udoskonalanie i dostosowywanie programu Studium do potrzeb zmieniającej się w Polsce sytuacji. Program Studium realizujemy od ponad 18 lat według autorskiego programu wypracowanego i doskonalonego przez zespół dydaktyczny skupiający certyfikowanych specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujących w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych. W zajęciach biorą udział przedstawiciele różnych grup zawodowych: pracownicy pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, sądownictwa, policji. Wspólna praca w trakcie szkolenia umożliwia pogłębienie zrozumienia specyfiki różnorodnych zadań i przygotowanie do lepszej współpracy osób, instytucji i służb, niezbędne w planowaniu i udzielaniu pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. Kurs SPPwR obejmuje trzy sesje czterodniowe (każda po 40 godzin zajęć,  co w sumie daje 120 godzin szkolenia), z częstotliwością jednej sesji miesięcznie. W programie szkolenia są wykłady, seminaria, ćwiczenia, warsztaty, filmy i spotkania z ekspertami.


Terminy kolejnych sesji:
Sesja I: 12 – 15 maja 2015r.
Sesja II: 09 – 15 czerwca 2015r.
Sesja III: 07 – 10 września 2015r. Więcej informacji o pełnopłatnym studium znajdziecie Państwo tutaj.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą

Stowarzyszenia "Niebieska Linia"

Pełna oferta wydawnicza 2014

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.
 

Z przyjemnością informujemy, że uruchamiamy kolejną edycję Szkolenia Specjalistycznego:


STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014
(Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie)

Edycja zimowa - Warszawa 2014/2015."Szkolenie adresowane jest  do osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie w nurcie interwencyjnym np. kuratorzy, pracownicy socjalni, policjanci,  osoby wchodzące  w skład zespołów interdyscyplinarnych, członkowie GKRPA, oraz do terapeutów chcących pogłębić swoją wiedzę i rozszerzyć umiejętności pracy terapeutycznej z osobami stosującymi przemoc".NOWOŚĆ ! Szkolenie można realizować w dwóch korzystnych wersjach !

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty, która jest w załączniku.

Są jeszcze wolne miejsca.

Ruszamy 8 grudnia 2014 r.


Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych edycjach Naszego szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty więcej

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” i Instytut Rozwoju Służb Społecznych
serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach adresowanych do kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Szkolenia zostały zlecone przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu pn. „Przemocy w rodzinie NIE. Wykształcona kadra zarządzająca instytucjami pomocy i integracji społecznej warunkiem wczesnego rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to pierwsze od wielu lat systemowe szkolenie adresowane do kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu kompetencji kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w dwóch obszarach: (1) standardów postępowania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, (2) zarządzania – zarówno w zakresie kierowania zespołem interdyscyplinarnym czy zespołem pracowników zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również identyfikowania kooperantów wśród lokalnych instytucji i organizacji.
Szkolenie obejmuje trzy moduły;

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej.


Szkolenie obejmuje:

1. Nowoczesne metody zarządzania zespołem pracowników;

2. Zespoły interdyscyplinarne jako jeden z instrumentów przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

3. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Trzydniowe szkolenia odbywać się będą w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom szkolenia transport na trasie Warszawa – Białobrzegi – Warszawa oraz nocleg i wyżywienie.

Szczegółowe informacje na temat programu szkolenia, terminy szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej: http://przemoc.irss.pl/

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela także Dział Szkoleń IRSS tel. 22 629-40-18 wew. 103, 105, 106, 107.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 1 z 5