LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dot.nowej oferty Stowarzyszenia “Niebieska Linia”: REAGUJ NA NIEBIESKO! Program “Reaguj na Niebiesko!” jest adresowany do świadków przemocy oraz przedstawicieli służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Jego celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości społecznej nt tego zjawiska oraz wsparcie świadków przemocy i zwiększenie ich kompetencji w zakresie reagowania na to zjawisko.

Proponowany przez nas program prawdopodobnie jest pierwszym takim programem w Polsce, który zarówno informuje świadków przemocy o tym jak i kiedy reagować na przemoc, ale również daje możliwość wsparcia i towarzyszenia świadkowi w tej niełatwej dla niego roli.Ciekawym elementem programu są wydarzenia teatralne dedykowane dla przedstawicieli ww. służb oraz świadków przemocy w połączeniu z częścią edukacyjno-szkoleniową. Podczas uczestnictwa w tych wydarzeniach widz-uczestnik nie tylko będzie miał okazję zwiększyć świadomość nt zjawiska przemocy w rodzinie, możliwości pomocy i reagowania, ale też w sposób aktywny będzie mógł wpłynąć na przebieg historii bohaterów spektakli.Całości proponowanego przez nas programu dopełnią materiały edukacyjne przygotowane specjalnie dla ww. odbiorców, dostępne online z możliwością pobrania przez wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowe informacje nt programu, jego elementów i założeń chcemy Państwu zaprezentować na spotkaniu informacyjnym, na które serdecznie zapraszamy świadków przemocy (obecnych i potencjalnych), przedstawicieli służb i instytucji, przedstawicieli mediów oraz wszystkie osoby, dla których temat reagowania na przemoc w rodzinie jest ważny.

 

Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2021 r. o godz. 11.00 na platformie Zoom, link do wydarzenia:https://zoom.us/j/92852660859  Do  zobaczenia! :)

 

Program “Reaguj na Niebiesko!” jest finansowany z funduszy EOG, Program Aktywni Obywatele-fundusz krajowy