LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Ursynów - bezpieczny dom

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" z przyjemnością informuje, że od 1 sierpnia do 30 listopada 2018 r. realizuje projekt pn. "Ursynów - bezpieczny dom" - program informacyjno-edukacyjny adresowany do profesjonalistów i mieszkańców dzielnicy Ursynów. Jego przeprowadzenie jest możliwe dzięki finansowaniu przez Dzielnicę Ursynów m. st. Warszawy.

Celem programu jest rozwijanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dzielnicy Ursynów. W swoich działaniach skupimy się zarówno na zwiększaniu wiedzy mieszkańców Ursynowa na temat przemocy w rodzinie oraz możliwościach uzyskania pomocy; jak i na szkoleniu profesjonalistów zajmujących się pracą z rodzinami uwikłanymi w przemoc.

W ramach programu:

  • przeprowadzimy konferencję dla profesjonalistów inaugurującą program;
  • opracujemy, wydamy i przekażemy Dzielnicy Ursynów 10 000 ulotek informacyjno-edukacyjnych adresowanych do osób doznających przemocy;
  • przeprowadzimy szkolenia dla 4 grup funkcjonariuszy policji z wydziału patrolowo-wywiadowczego, dot. interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie oraz procedury "Niebieskie Karty";
  • przeprowadzimy szkolenia dla 6 grup profesjonalistów pracujących z rodzinami uwikłanymi w przemoc, których tematem będzie tworzenie strategii pracy z rodziną oraz budowanie planu pomocy dla osoby doznającej przemocy';
  • przeszkolimy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Szkolenie będzie służyło wypracowaniu wspólnej wizji i strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Ursynowa.