LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy – cykl artykułów w prasie kobiecej

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 6 lipca 2018 roku rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem cyklu artykułów na temat zjawiska przemocy w rodzinie i form pomocy dla osób jej doznających.
W ramach współpracy z Wydawnictwem Bauer, planujemy publikację łącznie 15 artykułów w 5 magazynach kobiecych tj.

  • Kobieta i życie (miesięcznik)
  • Życie na Gorąco (tygodni)
  • Twoje imperium (tygodnik)
  • Naj (dwutygodnik)
  • Chwila dla Ciebie (tygodnik)

Program kierowany jest do czytelniczek prasy kobiecej mieszkające na terenie całej Polski, w szczególności kobiet doznających przemocy w rodzinie i świadków.
Na podstawie prognoz otrzymanych z wydawnictwa Bauer, zakładamy, że przewidywana liczba osób, która zapozna się z artykułami, to ok. 5 – 6 milionów kobiet.
Projekt finansowany jest ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.