fb.jpgyt.jpgalert.jpgtelephone.jpg800-120-002

logo-niebieska-linia.jpg

Tematyka seminarium wynika bezpośrednio z doświadczeń pracy członków Stowarzyszenia "Niebieska Linia" w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych, a także z licznych rozmów prowadzonych z przedstawicielami służb i instytucji z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Celem seminarium będzie zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z rodziną objętą procedurą "Niebieskie Karty", w szczególności w aspekcie tworzenia indywidualnego planu pomocy.

 

Spotkanie to będzie okazją do zastanowienia się nad tym jak rozumiemy potrzeby poszczególnych osób objętych procedurą i jak w oparciu o tę wiedzę możemy precyzować cele do realizacji i określać zadania poszczególnych służb. Uczestnicy seminarium dowiedzą się, jak tworzyć  plan pomocy tak, aby był on spójny z potrzebami członków rodziny, realny do osiągnięcia oraz po czym poznać, że cele w nim zawarte zostały osiągnięte.

 

Seminarium poprowadzą:

Małgorzata Kulka - mgr pedagogiki specjalnej - resocjalizacja i wspomaganie rodziny (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), trener warsztatu psychologicznego (Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego Uniwersytetu Warszawskiego), studentka psychologii (Wyższa Szkolą Menadżerska). Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członek Stowarzyszenia na Recz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy . Ukończyła I oraz II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz I i II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs wprowadzający do Dramaterapii, oraz kursy i warsztaty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązanej i Dramy. Od 2010 r. pracownik Stowarzyszenia "Niebieska Linia": konsultant telefoniczny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, od 2011 koordynator ds. interwencji, w latach 2011-2012 koordynator poradni e-mailowej i listownej.  Prowadzi szkolenia z tematyki przemocy w rodzinie dla pracowników służb, instytucji i organizacji. Prowadzi grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie  oraz  indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób uwikłanych w przemoc – zarówno doznających przemocy, jak i stosujących przemoc - dorosłych, dzieci i młodzieży, a także wykłady i konsultacje wychowawcze dla rodziców dzieci do 6 r. ż. i dla rodziców nastolatków.

Ewa Podgórska - mgr psychologii Uniwersytet SWPS w Warszawie, specjalność: społeczna psychologia kliniczna. Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (PARPA). Od 2005 roku członek i pracownik Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – pełni funkcję kierownika administracyjnego oraz psychologa. Prowadzi konsultacje indywidualne dla osób doznających i stosujących przemoc w ramach realizowanych projektów, grupy korekcyjno-edukacyjne oraz terapeutyczne, warsztaty umiejętności psychologicznych. Ukończyła Szkołę Trenerów Ośrodka INTRA. Jest certyfikowanym terapeutą podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (CTSR). W latach 2006 - 2008 pełniła funkcję koordynatora oraz psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Śródmieście. Od lat uczestniczy w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.st. Warszawy.

 

Termin  seminarium: 10 listopada 2017 r.

Czas szkolenia: godz. 10.00 – 16.00

 

Cena szkolenia:

200 zł od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, barek kawowy)

 

Miejsce szkolenia:

Siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Jaktorowska 4, Warszawa (okolice Muzeum Powstania Warszawskiego).

 

Prosimy o nadsyłanie ankiet zgłoszeniowych do dnia 27 października 2017 r.

(jedną wybraną drogą) na adres:

  • w wersji elektronicznej na adres e-mail: p.kleminska@niebieskalinia.org
  • pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa - z dopiskiem „Seminarium”

Po tym terminie otrzymacie Państwo informację o sposobie dokonania płatności.


UWAGA! Prosimy o dokonywanie wpłat dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w seminarium ze strony Stowarzyszenia „Niebieska Linia“, tj. po 27 października 2017 r.


Informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.


Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobą koordynującą organizację seminarium (Paula Klemińska, e-mail: p.kleminska@niebieskalinia.org, tel. 881-711-107 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00) lub z biurem Stowarzyszenia „Niebieska Linia” (tel. 22 499-37-33, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00).


Zachęcamy do udziału w seminarium!

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.