fb.jpgyt.jpgalert.jpgtelephone.jpg800-120-002

logo-niebieska-linia.jpg

Jednym z najważniejszych obszarów działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych jest praca z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Budzi ona jednocześnie najwięcej emocji, pytań i wątpliwości. Przedstawiciele służb i instytucji w ramach procedury pełnią rolę interwentów, wymagają zmian i monitorują bezpieczeństwo osób krzywdzonych. Ważnym zagadnieniem staje się więc to, w jaki sposób godzić ideę traktowania osób stosujących przemoc z szacunkiem i jednocześnie z koniecznością stawiania wymagań, rozliczaniem i pociąganiem do ponoszenia konsekwencji? Czy w ogóle można mówić o współpracy z osobą stosującą przemoc?

 

Podczas seminarium poruszać będziemy m.in. kwestie mechanizmów psychologicznego funkcjonowania osób stosujących przemoc, budowania z nimi kontaktu, strategii motywowania do zmiany zachowania i postaw na takie, które będą bardziej konstruktywne z punktu widzenia funkcjonowania rodziny. Będziemy się również dzielić doświadczeniem tworzenia i realizowania programów oddziaływań skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Seminarium poprowadzą:


Paula Klemińska - mgr pedagogiki specjalnej (specjalność resocjalizacja i wspomaganie rodziny) i mgr psychologii (specjalność psychologia kliniczna), certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest absolwentką I stopnia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz podstawowego i zaawansowanego kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Od stycznia 2011 r. jest stałą konsultantka infolinii i poradni e-mailowej Pogotowia „Niebieska Linia”. W ramach działalności Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” pracuje w formule indywidualnej i grupowej z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty i spotkania edukacyjne dla rodziców. Od 2014 r. jest członkinią Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

Monika Lakowska - mgr psychologii klinicznej - zastępca kierownika Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" PARPA, w którym ukończyła staż zawodowy. Do 2008 r. była koordynatorem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dzielnicy Praga-Południe w Warszawie. Do 2009 była pracownikiem Działu Uzależnień Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Praga-Południe. Pracuje z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie. Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty. Współzałożycielka i członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Posiada certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA. Ukończyła dwustopniowe szkolenie „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w praktyce klinicznej”, członek EBTA. Od wielu lat pracuje indywidualnie i grupowo z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Prowadzi także terapię w ramach Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia NL. Obecnie uczestniczy w czteroletniej szkole psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Termin  seminarium: 23 października 2017 r.
Czas szkolenia: godz. 10.00 – 16.00

Cena szkolenia:
200 zł od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, barek kawowy)

Miejsce szkolenia:
Siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Jaktorowska 4, Warszawa (okolice Muzeum Powstania Warszawskiego).

Prosimy o nadsyłanie ankiet zgłoszeniowych do dnia 9 października 2017 r.
(jedną wybraną drogą) na adres:

  • pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa - z dopiskiem „Seminarium”

Po tym terminie otrzymacie Państwo informację o sposobie dokonania płatności.


UWAGA! Prosimy o dokonywanie wpłat dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w seminarium ze strony Stowarzyszenia „Niebieska Linia“, tj. po 9 października 2017 r.


Informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.


Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobą koordynującą organizację seminarium (Paula Klemińska, e-mail: p.kleminska@niebieskalinia.org, tel. 881-711-107 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00) lub z biurem Stowarzyszenia „Niebieska Linia” (tel. 22 499-37-33, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00).

Zachęcamy do udziału w seminarium!

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.