fb.jpgyt.jpgalert.jpgtelephone.jpg800-120-002

logo-niebieska-linia.jpg

Tematyka oferowanego seminarium jest efektem wielu rozmów z przedstawicielami służb i instytucji zajmujących się na co dzień przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Niejednokrotnie podczas pracy z rodzinami uwikłanymi w przemoc pojawiają się pytania związane z uregulowaniem relacji między małżonkami/partnerami, między rodzicami a dziećmi itp.

 

Podczas seminarium zostaną poruszone kwestie dotyczące praktycznych aspektów w zakresie: ustalania obowiązku alimentacyjnego, kontaktów i spraw o rozwód. Uczestnicy w szczególności będą mogli uzyskać wiedzę jak skutecznie zainicjować postępowania w ww. przedmiotach, przeprowadzić postępowanie dowodowe, złożyć środek odwoławczy. W trakcie zajęć zostanie podjęta próba formułowania przez Uczestników m.in.  wniosków dowodowych, wniosków o udzielnie zabezpieczenia.
Podczas tworzenia szczegółowej struktury seminarium uwzględnione zostaną także potrzeby zgłaszane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przez osoby zainteresowane udziałem w seminarium.

Seminarium poprowadzi:

Urszula Panasiuk - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię, w ramach której współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka, a także ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, a także prowadzi sprawy indywidulane dotyczące m.in. kwestii rodzinnych, spadkowych, cywilnych, pracowniczych i karnych. Prowadzi również szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa, w tym przygotowywaniu pism procesowych i sporządzaniu opinii prawnych. Jej specjalizacje to w szczególności prawo rodzinne oraz ochrona interesów pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.Termin seminarium: 9 października 2017 r.
Czas szkolenia: godz. 10.00 – 16.00

Cena szkolenia:
200 zł od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, barek kawowy)

Miejsce szkolenia:
Siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Jaktorowska 4, Warszawa (okolice Muzeum Powstania Warszawskiego).

Prosimy o nadsyłanie ankiet zgłoszeniowych do dnia 25 września 2017 r.
(jedną wybraną drogą) na adres:

  • w wersji elektronicznej na adres e-mail: p.kleminska@niebieskalinia.org
  • pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa - z dopiskiem „Seminarium”

Po tym terminie otrzymacie Państwo informację o sposobie dokonania płatności.


UWAGA! Prosimy o dokonywanie wpłat dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w seminarium ze strony Stowarzyszenia „Niebieska Linia“, tj. po 25 września 2017 r.


Informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.


Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobą koordynującą organizację seminarium (Paula Klemińska, e-mail: p.kleminska@niebieskalinia.org, tel. 881-711-107 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00) lub z biurem Stowarzyszenia „Niebieska Linia” (tel. 22 499-37-33, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00).


Zachęcamy do udziału w seminarium!

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.