fb.jpgyt.jpgalert.jpgtelephone.jpg800-120-002

logo-niebieska-linia.jpg

Temat niniejszego seminarium powstał na bazie doświadczeń prowadzenia konsultacji i szkoleń dla specjalistów – osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Nasi prawnicy wielokrotnie spotykali się z pytaniami o praktyczne zastosowanie przepisów prawa w sytuacji, w której dziecko doświadcza przemocy. Powtarzają się także pytania o sytuacje, kiedy osobą podejrzewaną o stosowanie przemocy jest niepełnoletnie dziecko. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć seminarium, podczas którego zostaną omówione najczęściej pojawiające się pytania związane z tymi zagadnieniami.

 

Podczas spotkania poruszone zostaną m. in. następujące zagadnienia:

  • dziecko - czyli kto? Analiza prawna zagadnienia;
  • zapewnienie bezpieczeństwa dziecku doznającemu przemocy - art. 12a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, umieszczenie dziecka przez policję w placówce opiekuńczej, działanie kuratora i innych służb;
  • zabezpieczenie dziecka przed przemocą - dziecko jako podmiot/przedmiot procedury „Niebieskie Karty”;
  • dziecko jako osoba stosująca przemoc – jak działać w takich sytuacjach ? (traktować jako osobę stosującą przemoc w ramach procedury „Niebieskie Karty”?, Postępowanie opiekuńcze?, Postępowanie wobec nieletnich?).

 

Seminarium poprowadzi:

Aneta Mikołajczyk - prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, w 2017 r. zdała egzamin zawodowy. Pracuje w Biurze Rzecznika Praw Dziecka a także współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Udziela porad prawnych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla dzielnicy Śródmieście. Prowadzi szkolenia dotyczące prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem dr hab. prof. UW Moniki Płatek pt. „Pedofile i inni sprawcy wykorzystania seksualnego dzieci. Kryminologiczno-karna analiza art. 200 § 1 kk i wykonanie kary” została wyróżniona w konkursie organizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje. Współautorka bloga Rzecz o prawie. Obecnie uczestniczy w projekcie doradztwa dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych oraz programie pomocy osobom doznającym przemocy „Wyprawa PoMOC”.

 

Termin  seminarium: 8 grudnia 2017 r.

Czas szkolenia: godz. 10.00 – 16.00

 

Cena szkolenia:

200 zł od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, barek kawowy)

 

Miejsce szkolenia:

Siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Jaktorowska 4, Warszawa (okolice Muzeum Powstania Warszawskiego).

 

Prosimy o nadsyłanie ankiet zgłoszeniowych do dnia 24 listopada 2017 r.
(jedną wybraną drogą) na adres:

  • w wersji elektronicznej na adres e-mail: p.kleminska@niebieskalinia.org
  • pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa - z dopiskiem „Seminarium”

Po tym terminie otrzymacie Państwo informację o sposobie dokonania płatności.


UWAGA! Prosimy o dokonywanie wpłat dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w seminarium ze strony Stowarzyszenia „Niebieska Linia“, tj. po 24 listopada 2017 r.

Informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobą koordynującą organizację seminarium (Paula Klemińska, e-mail: p.kleminska@niebieskalinia.org, tel. 881-711-107 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00) lub z biurem Stowarzyszenia „Niebieska Linia” (tel. 22 499-37-33, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00).

Zachęcamy do udziału w seminarium!

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.