fb.jpgyt.jpgalert.jpgtelephone.jpg800-120-002

logo-niebieska-linia.jpg

Oferta szkoleń

Zespół Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zachęca do zamawiania naszych szkoleń. Mamy wieloletnie doświadczenia w planowaniu i prowadzeniu szkoleń dla różnych grup zawodowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Wśród realizatorów szkoleń są: trenerzy i superwizorzy rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, certyfikowani specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i psychoterapii uzależnień (certyfikaty PARPA) członkowie Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz nauczyciele akademiccy m.in. wykładowcy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

W naszych szkoleniach kładziemy duży nacisk na to, aby zakres merytoryczny był ściśle dostosowany do potrzeb odbiorców. Wiedzę staramy się przekazywać w sposób interesujący. Wykorzystujemy filmy, ćwiczenia symulacyjne oraz analizę interesujących i trudnych kazusów, z którymi sami zetknęliśmy się w naszej różnorodnej praktyce.

Realizujemy następujące szkoleniaw formule dwudniowej (zajęcia edukacyjno – warsztatowe, z naciskiem na praktyczne zajęcia warsztatowe, dla grup do 20 osób w ciągu 16 godzin dydaktycznych):
 

 • Organizacja działań i pracy zespołu interdyscyplinarnego.

 • Uruchamianie pracy w zespołach interdyscyplinarnych w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.

 • Praca z osobami doznającymi przemocy.

 • Praca z osobami stosującymi przemoc (interwencja i pomoc).

 • Przemoc seksualna wobec dorosłych.

 • Dziecko krzywdzone – pomoc dziecku i rodzinie.

 • Przemoc seksualna wobec dzieci. Praca z dzieckiem i rodziną.

 • Prawo w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 • Co robić żeby chciało się chcieć – profilaktyka wypalenia zawodowego.

 • NVC – Komunikacja bez przemocy.


Szkolenia
i seminaria realizowane w formule jednodniowej:

Szkolenie - Niebieska Godzina Wychowawcza –  skierowane do wychowawców, nauczycieli i pedagogów  przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat w zakresie rozpoznawania przemocy, strategii radzenia sobie oraz sposobów reagowania na przemoc. Szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych.

Seminaria związane z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie – psychologiczną i prawną dla  grup: 30 osobowych, trwające 8 godzin dydaktycznych. Przykładowe tematy seminariów:

 • Dziecko a sytuacja przemocy w rodzinie – kwestie prawne
 • Przemoc a sprawy rodzinne – kwestie prawne
 • Strategia pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych - działania w sytuacjach: współwystępowania przemocy w rodzinie i choroby psychicznej, braku kontaktu z członkami rodziny, konfliktu rodzinnego
 • Tworzenie strategii pracy z rodziną w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej

Program  szkoleń i seminariów dostosowujemy do potrzeb zamawiających      i składu osobowego grupy.

Stowarzyszenie realizuje też kilkumodułowe szkolenia (w siedzibie Stowarzyszenia lub na zamówienie - w środowisku lokalnym):

- Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I i II stopnia (SPPwR) – podnoszące kompetencje zawodowe. Po ich ukończeniu  można przystąpić do egzaminu i uzyskać certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej.

- Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc (SPOSP) – skierowane do osób przygotowujących się lub biorących udział w pracy z osobami stosującymi przemoc. Po ukończeniu Studium można przystąpić do egzaminu i uzyskać rekomendacje Stowarzyszenia „Niebieska Linia” do pracy z osobami stosującymi przemoc.


Aby zamówić  szkolenia prosimy o kontakt z Koordynatorem szkoleń Stowarzyszenia „Niebieska Linia” - Anną Wiechcińską, a.wiechcinska@niebieskalinia.orgtel: 502 179 390


SPECJALNA OFERTA 

Szanowni Państwo.

Przygotowaliśmy najnowszą ofertę szkolenia skierowanego do osób pracujących w  grupach roboczych oraz zespołach interdyscyplinarnych, które na co dzień realizują zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Od momentu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie, szkolimy członków ZI/GR w każdej części Polski. Sami również  bierzemy udział w pracach  ZI/GR, dzięki czemu możemy dzielić się swoją praktyką z innymi. Przedstawiamy Państwu najnowszą, zaktualizowaną ofertę szkoleń dla grup roboczych oraz zespołów interdyscyplinarnych. 

Szkolenie „Grupy robocze w praktyce” realizujemy w pięciu wersjach:

wersja A – Grupy robocze w praktyce – NOWOŚĆ - działania w sytuacji przemocy wobec dziecka  

wersja B – Grupy robocze w praktyce - Jak pracować z osobami doznającymi przemocy w rodzinie w ramach ZI/GR

wersja C – Grupy robocze w praktyce - Jak pracować z osobami stosującymi przemoc w ramach ZI/GR

wersja D- Grupy robocze w praktyce – analiza przypadków

wersja E – Grupy robocze w praktyce – superwizja zespołu

 


wersja A – Grupy robocze w praktyce – działania w sytuacji przemocy wobec dziecka


Ta wersja szkolenia zawiera następujące elementy:

 • realizacja systemu 10/90, co oznacza, że podczas zajęć przekazujemy 10% teorii i aż 90 % praktyki
 • co to znaczy, że dziecko jest krzywdzone
 • jak diagnozować różne typy przemocy wobec dziecka
 • - jak prowadzić procedurę Niebieskie Karty w sytuacji kiedy osobą doznająca przemocy jest  dziecko
 • jakie działania warto podjąć w sytuacji krzywdzenia dzieci w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego/Grupy roboczej
 • jak tworzyć plan pomocy w sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie
 • jak pracować z osobami, które krzywdzą dziecko oraz tymi, które mogą je wspierać
 • omówienie Państwa przypadków, w których przemoc dotyczy dziecka

 

wersja B – Grupy robocze w praktyce - Jak pracować z osobami doznającymi przemocy w rodzinie w ramach ZI/GR

Ta wersja szkolenia zawiera następujące elementy:

 • realizacja systemu 10/90, co oznacza, że podczas zajęć przekazujemy 10% teorii i aż 90 % praktyki
 • jak pracować w grupie roboczej
 • jak tworzyć strategie postępowania w przypadkach, które trafiają do grupy roboczej(przypadki trenerów oraz Państwa)
 • jak prowadzić procedurę Niebieskiej Karty podczas pracy w ramach grupy roboczej
 • jak motywować osobę doznająca przemocy do współpracy i podejmowania działań
 • kiedy i jak rozmawiać z osobami doznającymi przemocy interwencyjne a kiedy i jak pomocowo
 • prezentacja materiałów filmowych pokazujących możliwe kierunki pracy z osobami doznającymi przemocy podczas spotkań grup roboczych


wersja C – Grupy robocze w praktyce - Jak pracować z osobami stosującymi przemoc w ramach ZI/GR

Ta wersja szkolenia zawiera następujące elementy:

 • realizacja systemu 10/90, co oznacza, że podczas zajęć przekazujemy 10% teorii i aż 90 % praktyki
 • jak pracować w grupie roboczej
 • jak tworzyć strategie postępowania w przypadkach, które trafiają do grupy roboczej (przypadki trenerów oraz Państwa)
 • jak prowadzić procedurę Niebieskiej Karty podczas pracy w ramach grupy roboczej
 • jak motywować osobę stosującą przemoc do współpracy i podejmowania działań w  kierunku zaprzestania stosowania przemocy
 • jak rozmawiać z osobami stosującymi przemoc w nurcie interwencyjnym – jak wymuszać zmianę zachowań
 • prezentacja materiałów filmowych pokazujących możliwe kierunki pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, podczas spotkań grup roboczych


wersja D - Grupy robocze w praktyce – analiza przypadków

Ta wersja szkolenia zawiera następujące elementy:

 • realizacja systemu 10/90, co oznacza, że podczas zajęć przekazujemy 10% teorii i aż 90 % praktyki
 • jak tworzyć strategie postępowania w przypadkach , które trafiają do grupy roboczej  
 • jak prowadzić procedurę Niebieskiej Karty podczas pracy w ramach grupy roboczej
 • analiza Państwa konkretnych przypadków
 • szukanie rozwiązań i opracowywanie planów postępowania w przypadkach trudnych
 • szukanie rozwiązań i opracowywanie planów postępowania w sytuacjach/przypadkach „nie do rozwiązania”
 • wypracowanie algorytmów postępowania w pracy Państwa grupy roboczej.


wersja E – Grupy robocze w praktyce – superwizja zespołu


Superwizja jest ważnym i wspierającym narzędziem pracy, którego celem jest rozwój zawodowy, często również osobisty, osób biorących w niej udział. Nasze superwizje prowadzone są w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, co oznacza, iż główny nacisk kładziemy na  szukanie i wzmacnianie tego, co w Państwa zespole „działa” i co jest Państwa potencjałem. Jednocześnie pomagamy Państwu znaleźć obszary w pracy Państwa zespołu, które warto rozwijać i ulepszać – i pomagamy Państwu to robić. Dodatkowo – w miarę potrzeb- możemy dostarczyć Państwu przykładowych narzędzi umożliwiających jeszcze lepszą komunikację w zespole.

Superwizja może zawierać następujące elementy:

 • superwizja pracy zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej
 • analiza zasobów oraz obszarów do rozwoju zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej
 • jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty w zespole
 • jak się skutecznie komunikować w ramach pracy w zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej

 


Każde szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych, co  w praktyce oznacza pracę od godz. 9.00 do 15.30 w ciągu jednego dnia. Prowadzone jest przez specjalistów Stowarzyszenia Niebieska Linia, praktyków, mających doświadczenie w tworzeniu koncepcji funkcjonowania i  pracy w zespołach interdyscyplinarnych – od wielu lat i obecnie.

Cena szkoleń jest ustalana indywidualnie z koordynatorem szkolenia.

Cena zawsze obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla jednej grupy do 20 osób, dojazd osoby prowadzącej do miejsca szkolenia, jej nocleg i wyżywienie, przygotowanie i przekazanie materiałów oraz zaświadczeń dla uczestników.

  
Organizatorzy zapewniają salę do prowadzenia zajęć oraz sprzęt multimedialny (rzutnik i głośniki).

Do realizacji szkolenia niezbędne  będzie podpisanie umowy pomiędzy Stowarzyszeniem „Niebieska Linia” a podmiotem zamawiającym.

Aby zamówić szkolenie lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z koordynatorem szkolenia Tomaszem Majewskim : tel. 792 409 601, e-mail: t.majewski@niebieskalinia.org

Zapraszamy! 
Zespół Stowarzyszenia
Niebieska  Linia


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.