LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Rozpoczynamy nowy program pomocy dla osób doznających przemocy

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" informuje, że od lipca do października 2018 r. realizuje zadanie publiczne:

Wyprawa PoMOC – edycja 2018 - program pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym

W ramach programu oferujemy bezpłatnie:

  • konsultacje psychologiczne
  • konsultacje prawne
  • warsztaty umiejętności społecznych pomocnych w wyjściu z przemocy

Zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, które aktualnie doświadczają przemocy, doznały przemocy w przeszłości i aktualnie odczuwają jej negatywne skutki, w ich rodzinach występuje lub występował problem alkoholowy, którego skutki są nadal odczuwalne

Zapisy:
Biuro Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
Tel. 22 499 37 33 (pon. - pt. 9.00 - 15.00)

Wyprawa PoMOC – program pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym. Edycja 2018. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

Program Wyprawa PoMoc