LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 
 

SPPwR - kurs podstawowy III sesja

Termin
2019-09-10 09:00 - 2019-09-13 14:00

Podczas III sesji szkolenia zostaną poruszone nastepujące tematy:

SESJA III
1. Osoba stosująca przemoc w rodzinie – źródła przemocy i portret psychologiczny osoby stosującej przemoc.
2. Kontakt i praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie.
3. Praktyka pracy w formule zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
4. Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” w praktyce – organizowanie i prowadzenie interwencji w sprawach przemocy w rodzinie. Ćwiczenie prowadzenia rozmów interwencyjnych i pomocowych z osobami uwikłanymi w przemoc, także w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
5. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – działania wobec osób stosujących przemoc.
6. Profilaktyka przemocy w rodzinie.
7. Quiz

 
 

Terminy

  • Od 2019-09-10 09:00 do 2019-09-13 14:00

Wspierane przez iCagenda