LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 
 

"Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia oraz kierowania na leczenie osób chorych psychicznie oraz uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

Termin
2020-06-23 09:00 - 14:00

W trakcie seminarium będą poruszane następujące zagadnienia:

  • Postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia,
  • Postępowanie w przedmiocie przymusowego leczenia odwykowego na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  • Tryby kierowania na leczenie osoby chorej psychicznie bez jej zgody w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
  • Postępowanie w przedmiocie przyjęcia do domu pomocy społecznej

www.niebieskalinia.org/?id=194

 
 

Terminy

  • 2020-06-23 09:00 - 14:00

Wspierane przez iCagenda