LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 
 

"Praca interwencyjna z osobą stosująca przemoc w warunkach epidemii"

Termin
2020-06-09 09:00 - 14:00

Jednym z głównych celów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jest bezpieczeństwo każdej osoby uwikłanej w to zjawisko. Podstawowym warunkiem osiągnięcia tego celu jest zatrzymanie przemocy. Staje się to najczęściej wtedy, kiedy swoje zachowanie zmienia osoba, która dopuszcza się krzywdzenia bliskich. Sam kontakt z osobą stosująca przemoc budzi wiele emocji, pytań i wątpliwości a stan epidemii nałożył dodatkowo ograniczenia w pracy specjalistów, grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych w tym zakresie. Niezbędne jest realizowanie wielu zadań w formule zdalnej, (np. w kontakcie telefonicznym), brak spotkań grupy roboczej ze sprawcą w dotychczasowej formule i inne.

Tematem seminarium jest: uporządkowanie głównych celów pracy z osobami stosującymi przemoc  w trakcie epidemii, omówienie wątpliwości związanych z wywieraniem na nich wpływu kiedy formy kontaktu są ograniczone oraz wymiana pomysłów skutecznego oddziaływania na sprawców przy uwzględnieniu konsekwencji wynikających z trwającej epidemii.

 

www.niebieskalinia.org/?id=194

 
 

Terminy

  • 2020-06-09 09:00 - 14:00

Wspierane przez iCagenda