LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 
 

Instrumenty prawne w przypadku istnienia szczególnych okoliczności dotyczących osoby stosującej przemoc w rodzinie: ubezwłasnowolnienie, zobowiązanie do leczenia odwykowego, przymusowe leczenie psychiatryczne, umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgo

Termin
2020-02-06 09:00 - 15:00
 
 

Terminy

  • 2020-02-06 09:00 - 15:00

Wspierane przez iCagenda