LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia

W trakcie seminarium będą poruszane następujące zagadnienia:

  • Postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia

Istota i cele, osoby i organy uprawnione do złożenia wniosku, przesłanki do ubezwłasnowolnienia, omówienie istoty ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego, różnice pomiędzy rodzajami ubezwłasnowolnienia w skutkach dla uczestnika postępowania, treść wniosku o ubezwłasnowolnienie, dowody, przebieg procesu, skutki, dalsza odpowiedzialność osoby ubezwłasnowolnionej.

  • Postępowanie w przedmiocie przymusowego leczenia odwykowego na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Omówienie przesłanek do leczenia – medycznych i społecznych, organy uprawnione do złożenia wniosku, przebieg postępowania poprzedzającego jego złożenie, możliwości inicjowania postępowania o przymusowe leczenie odwykowe na kanwie informacji uzyskanych w toku procedury „Niebieskie Karty”, prawne możliwości leczenia odwykowego osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych (narkotyków bądź dopalaczy.

  • Tryby kierowania na leczenie osoby chorej psychicznie bez jej zgody w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Przesłanki interwencyjnego umieszczenia w szpitalu osoby stwarzającej zagrożenie, przebieg postępowania, organy inicjujące umieszczenie osoby chorej w szpitalu, skutki wydania postanowienia, uprawnienia uczestnika postępowania, przesłanki i postępowanie w sprawie umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym osoby chorej psychicznie bez jej zgody z uwagi na niemożność zaspokajania potrzeb, osoby i organy uprawnione do złożenia wniosku, przebieg postępowania, sposób wykonania postanowienia, problemy ze stosowaniem wyżej wymienionej procedury.

  • Postępowanie w przedmiocie przyjęcia do domu pomocy społecznej

Przesłanki i osoby uprawnione do złożenia wniosku, rodzaje domów pomocy społecznej, treść wniosku, postępowanie dowodowe, przebieg postępowania i jego skutki.

Seminarium poprowadzi: Adam Grochoła - - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach (16 lat stażu pracy). Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Słubicach. Od 2012 roku prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy

w rodzinie. Współpracuje m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszeniem

na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Od 2017 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Termin  seminarium: 23 czerwca 2020 r. w godz. 9.00-14.00 (6 godzin dydaktycznych)

Cena szkolenia: 250 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium)

Rejestracja: formularz zgłoszeniowy dostępny jest na pod linkiem https://bit.ly/2LiEip3

Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba miejsc jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń*

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobą koordynującą organizację seminarium (Paula Klemińska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 881-711-107 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00) lub z biurem Stowarzyszenia „Niebieska Linia” (tel. 22 499-37-33, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00)