LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

PWiśniewski

 

Piotr Wiśniewski

konsultant Pogotowia „Niebieska Linia” oraz poradni e-mailowej, trener zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć finansowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy oraz programu Niebieska Akademia Dobrych relacji finansowanych przez Urząd Dzielnicy Wola. Udziela konsultacji indywidualnych w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia”. Prowadzi także warsztaty i wykłady dla seniorów. Ukończył I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz szkolenie „Terapia i profilaktyka uzależnień behawioralnych”, obecnie w trakcie II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie zdobywał w trakcie rocznego stażu w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Odbył wtedy wiele szkoleń dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie, prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy osobom uwikłanym w przemoc i znajdującym się w kryzysie emocjonalnym, a także Komunikacji bez Przemocy (NVC). Uczestniczył także w szkoleniach i wykładach dotyczących prowadzenia zajęć dla młodzieży w ramach pozytywnej edukacji seksualnej (Instytut Pozytywnej Seksualności) i Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.