LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z przyjemnością informuje, że w okresie luty 2018-listopad 2019 r. realizuje program konsultacji eksperckich i superwizji dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Na program składają się następujące działania:

- konsultacje eksperckie – spotkania prowadzone przez eksperta psychologa lub prawnika, osoby posiadające dużą wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz praktyczne doświadczenie pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mają formułę grupową (do 15 osób). Mogą służyć omówieniu konkretnych przypadków rodzin lub omówieniu pewnych ogólnych zagadnień problemowych (np. budowanie planu pomocy, gdy dziecko doświadcza przemocy, funkcjonowanie ZI a obowiązek zawiadamiania organów ścigania itp.)

- superwizje grupowe - prowadzone przez superwizorów posiadających doświadczenie w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz kompetencje niezbędne do prowadzenia superwizji pracy członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Superwizja stanowi metodę pracy służącą wzmacnieniu i rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych w pracy z ludźmi, budowaniu strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poprawieniu komunikacji i współpracy w ramach zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej, co w efekcie przekłada się na wzrost skuteczności i jakości pracy z rodzinami uwikłanymi w przemoc.

- superwizje indywidualne - prowadzone przez superwizorów posiadających doświadczenie w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz kompetencje niezbędne do prowadzenia superwizji pracy członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Ten sposób pracy służy wzmocnieniu kompetencji zawodowych i osobistych, wypracowaniu strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach napotykanych w codziennej pracy, co pomaga przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

Zadanie publiczne pn.: „Superwizje i konsultacje eksperckie dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych - program wsparcia specjalistycznego na lata 2018 - 2019” jest współfinansowany przez m. st. Warszawę

 

niebieska linia                     logo biale wspolfinansowanie 2

PROGRAM STAŻOWY 2019

          Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizowanym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

            Staż przewidziany jest dla studentów oraz absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni.
            Staż jest roczny i będzie trwał od stycznia do końca grudnia 2019 roku.

Stażystom oferujemy:
- przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym m. in. szkolenia, towarzyszenie w pracy doświadczonym konsultantom itp.
- możliwość samodzielnej pracy z osobami doznającymi przemocy i świadkami przemocy
w kontakcie telefonicznym i e-mailowym
- udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia "Niebieska Linia"
- superwizję pracy przez cały czas trwania stażu.
            Jest to jeden z niewielu bezpłatnych staży dający możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy.
          Osoby zainteresowane stażem, po przejściu kwalifikacji rozpoczną „przyuczanie” do realizacji wszystkich zadań Pogotowia tj.: obsługi ogólnopolskiej infolinii, pomocy
e-mailowej i korespondencyjnej, podejmowania i prowadzenia interwencji, stałej aktualizacji baz danych o placówkach udzielających pomocy osobom krzywdzonym, sprawnej obsługi programu oraz będą brały udział w innych zadaniach Pogotowia
i Stowarzyszenia „Niebieska Linia.”
         Grupa stażowa będzie uczestniczyła także w spotkaniach szkoleniowych, obejmujących wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej oraz superwizjach, poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu, uzgodnionego z wyłonioną grupą stażową.
         Po okresie nauki stażysta będzie miał obowiązek w ramach Pogotowia „NL” samodzielnie prowadzić przydzielone mu zadania oraz przepracować przy obsłudze infolinii 200 godzin. Dyżury w ramach stażu odbywają się w dni powszednie w stałych przedziałach godzinowych.

         Staż będzie się odbywał na podstawie podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, na mocy którego Stowarzyszenie zobowiąże się do przeszkolenia w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a stażysta (w miarę uzyskiwania coraz większych kompetencji) zobowiąże się do pracy w realizacji zadań prowadzonych przez Stowarzyszenie w Ogólnopolskim Pogotowiu „Niebieska Linia”.
Staż odbywa się więc na zasadzie wymiany: Stowarzyszenie nieodpłatnie szkoli, umożliwia praktykę zawodową i zapewnia superwizje, a stażysta - w zamian - pracuje bez dodatkowego wynagrodzenia przy realizacji zadań Pogotowia „NL”.
           Osoby, które ukończą staż, otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności.
Ze względu na szeroki zakres zadań stażowych, podczas kwalifikacji będzie brana pod uwagę DYSPOZYCYJNOŚĆ kandydata. Obsługa Pogotowia "Niebieska Linia" to niezwykle ważne zadanie, dzięki któremu wiele osób z całej Polski otrzymuje pomoc. Stąd niezbędne jest pełne zaangażowanie stażystów w realizację różnych zadań Pogotowia w godzinach zarówno porannych, popołudniowych jak i wieczornych.
           Ponadto, w związku z prowadzeniem raz w tygodniu dyżurów prowadzonych
w języku angielskim, rosyjskim i migowym dodatkowym atutem będzie znajomość któregoś
z tych języków.
           Dla wybranych osób, po ukończeniu stażu, istnieje możliwość kontynuowania współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”.
          Osoby zainteresowane udziałem w stażu prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wybranie osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną.
         Wszelkie pytania w sprawie stażu proszę kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu: 22 666-10-36, sekretariat Pogotowia, czynny w dni powszednie od 8.00 do 16.00.
       Bliższe informacje o Pogotowiu „Niebieska Linia” znajdują się na stronie internetowej: www.niebieskalinia.info, a o Stowarzyszeniu: www.niebieskalinia.org

Serdecznie zapraszamy.

Wanda Paszkiewicz

Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Ursynów - bezpieczny dom | REKRUTACJA

Już w październiku rozpocznie się nowa edycja szkolenia "Ursynów - bezpieczny dom". Pełne informacje na temat szkolenia w linku poniżej:

Informacja o szkoleniuInformacja o szkoleniu

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w linku poniżej:

Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

 Studium Pracy z Osobą
StosującąPrzemoc 2019
| REKRUTACJA

Program Stażowy 2019!
 REKRUTACJA!


Upowszechnianie wiedzy
nt. zjawiska przemocy
w rodzinie i możliwości
uzyskania pomocy-cykl
artykułów w prasie kobiecejUrsynów-bezpieczny dom

start TEST sppwr kurs podstawowy rekrutacja e
SPPwR - kurs podstawowy
| REKRUTACJA

start konsultacje eksperckie i superwizje
Konsultacje eksperckie
i superwizje!

start TEST nasi absolwenci sppwr i stopnia c
Nasi absolwenci :D
SPPwR I stopnia


start a rozpoczynamy nowy program dla osb doznajcych przemocy
Rozpoczynamy nowy program
pomocy dla osób doznających
przemocy

 
start a program pn komunikacja bez przemocy w ursynowskich szkolach
Program pn.
"Komunikacja bez przemocy
w ursynowskich szkołach"


start a nie odwracaj sie od przemocy

„Nie odwracaj się od
przemocy”
 

start a moesz inaczej

Możesz inaczej - kampania
na rzecz dobrych relacji
 

start a wesola akademia rodzica nastolatka na woli

Wesoła Akademia Rodzica
Nastolatka na Woli
 

start a seminaria szkoleniowe dla profesjonalistow
Seminaria szkoleniowe
dla profesjonalistówstart a oferta pomocy dla osob stosujacych przemoc w rodzinie
Pomoc dla osób stosujących
przemoc w rodziniestart a nowaofertawydawnicza
Oferta wydawnicza
Stowarzyszenia
"Niebieska Linia"


start a fundacja z biaorusi
Przedstawiciele fundacji
z Białorusi w Stowarzyszeniu
"Niebieska Linia"


start a dr jekyll i mr hyde luis alarcon arias dla wo
"Dr Jekyll i Mr Hyde..."
Luis Alarcon Arias dla WOstart a ogolnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia
Ogólnopolskie Pogotowie
dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie
"Niebieska Linia"


start a ogolnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia
Informacja dotycząca
funkcjonowania Pogotowia
"Niebieska Linia"


start a oferta szkolen grupy robocze w praktyce edycja jesien 2016
OFERTA SZKOLEŃ
„Grupy robocze w praktyce"
Warsztat - Planowanie przyszłości i budowanie celów w oparciu o zasoby osobiste

Zapraszamy do udziału w drugim warsztacie umiejętności społecznych pomocnych w wyjściu z przemocy! Warsztat pn. "Planowanie przyszłości i budowanie celów w oparciu o zasoby osobiste" odbędzie się w dniu 30.09.2018! Na warsztat można zapisać się dzwoniąc pod nr tel. 22 499 37 33, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15.

Szczegóły dotyczące warsztatu znajdziecie Państwo klikając w link "Planowanie przyszłości i budowanie celów w oparciu o zasoby osobiste"

Wyprawa PoMOC – program pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym. Edycja 2018. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego