LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
zaprasza
osoby doznające przemocy w rodzinie, które:


- aktualnie doznają przemocy
- doznawały przemocy w przeszłości i wciąż odczuwają jej skutki
- są zagrożone wykluczeniem społecznym oraz w ich rodzinach występuje problem alkoholowy

oraz świadków przemocy w rodzinie, czyli członków rodzin, w których dochodzi lub dochodziło do przemocy,

do udziału w programie:

„POWRÓT DO GODNOŚCI”

W ramach programu oferujemy BEZPŁATNĄ pomoc dla osób dorosłych,
dzieci i młodzieży:

- Specjalistyczne indywidualne konsultacje psychologiczne
- Konsultacje prawne
- Konsultacje dla par i rodzin
- Warsztaty umiejętności psychospołecznych
- Maratony psychologiczne
- Udział w grupie pomocy psychologicznej dla dorosłych osób doznających przemocy w rodzinie
- Udział w grupie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży

Program będzie trwać od 1 sierpnia 2019 do 31 grudnia 2020 roku

Zapisy (od 15 lipca):

Tel. 22 499 37 33 (pon. – pt. 9:00 – 15:00)
Biuro Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4 lok. 3, 01-202 Warszawa

 

„Powrót do Godności” – program pomocy specjalistycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie.
Program finansowany przez m.st. Warszawa

logo syrenka

Zwiększenie efektywności procedury „Niebieskie Karty”.

W okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r, realizujemy projekt finansowany ze środków Miasta stołecznego Warszawy.
Projekt ten obejmuje seminaria praktyczne i szkolenia prawne i jest adresowany do pracowników instytucji i służb z terenu m.st. Warszawy, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Do udziału w seminariach zapraszamy osoby, które uczestniczą i potencjalnie mogą uczestniczyć (z racji wykonywanych obowiązków zawodowych) w realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
Zapraszamy przedstawicieli:
• ochrony zdrowia
• oświaty
• pomocy społecznej
• Policji
• członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

 

logo syrenka

 

Rozpoczynamy nabór uczestników na:
- Procedura „Niebieskie Karty” – cele, zadania służb i przebieg procedury – 22.08.2019
- Specyfika pracy z osobą doznającą przemocy w procedurze „Niebieskie Karty” – 16.09.2019
- Karne aspekty przemocy w rodzinie – 30.09.2019

Zgłoszenia należy dokonać przesyłając wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

O rozpoczęciu rekrutacji na następne szkolenia poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.

 

Projekt obejmuje seminaria i szkolenia na następujące tematy:

SEMINARIA PRAKTYCZNE:
1. Procedura Niebieskie Karty: jej cele i etapy, zadania służb, rozpoznanie/diagnoza przemocy, przesłanki do zakończenia procedury
2. Specyfika pracy z osobą doznającą przemocy: jak budować relację współpracy, jak rozmawiać i budować współpracę z osobą, która deklaruje, że nie potrzebuje pomocy lub unika kontaktu
3. Dziecko w procedurze "Niebieskie Karty": rozpoznawanie, czy dziecko doznaje przemocy, wspieranie dziecka krzywdzonego, obowiązki służb (w tym przedstawiciela oświaty) w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka,
4. Specyfika kontaktu z osobą stosującą przemoc w ramach procedury "Niebieskie Karty": jak prowadzić rozmowę interwencyjną z osobą stosującą przemoc, jak odróżniać strategie działań (interwencyjne od pomocowych), jak wykorzystywać interwencję do budowania współpracy z osobą
5. Strategia pracy z rodziną a indywidualny plan pomocy osobie doznającej przemocy: budowanie celu w oparciu o potrzeby osoby doznającej przemocy, badanie posiadanych zasobów, budowanie strategii pracy z rodziną, podział obowiązków pomiędzy członkami grupy roboczej.
6. Trudne wyzwania w procedurze "Niebieskie Karty": strategie radzenia sobie z różnymi typami klientów, np. klient z pełnomocnikiem, klient nagrywający rozmowę, klient – cudzoziemiec, klient – osoba starsza i/lub niepełnosprawna, klient - chory psychicznie

SZKOLENIA PRAWNE:
1. Karne aspekty przemocy w rodzinie: postępowanie wyjaśniające i środki zabezpieczające, postępowanie przed sądem w sprawie karnej, kary i środki probacyjne
2. Prawo cywilne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: kwestie mieszkaniowe – rodzaje tytułów prawnych do korzystania z lokalu, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania i ochrona posiadania, eksmisja; prawa i obowiązki lokatorów; naruszenie dóbr osobistych
3. Prawo rodzinne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: regulacje dotyczące sytuacji dzieci – władza rodzicielska, miejsce pobytu, kontakty z rodzicami, alimenty, rozwód, separacja
4. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia lokalu, odebranie dziecka z rodziny na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
5. Instrumenty prawne w przypadku istnienia szczególnych okoliczności dotyczących osoby stosującej przemoc w rodzinie: ubezwłasnowolnienie, zobowiązanie do leczenia odwykowego, przymusowe leczenie psychiatryczne, umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody.
6. Ochrona danych osobowych w procedurze „Niebieskie Karty”. Przejawy obowiązku zachowania poufności przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Zasady udostępniania dokumentacji zgromadzonej w ramach procedury „Niebieskie Karty” podmiotom trzecim i instytucjom.

W dniu 19 czerwca 2019 r. odbędzie się konferencja podumowująca projekt "Możesz inaczej - kampania społeczna adresowana do osób stosujących przemoc".

 

W programie konferencji:

- prezentacja podumowująca kampanię

- prezentacja idei i sposóbów pracy Zespołu Stowarzyszenia "Niebieska Linia" z oosbami stosującymi przemoc

- interaktywny spektakl teatru foum według scenariusza napisanego specjalnie na tę okazję

 

Konferencja odbędzie się w Teatarze Kamienica przy al. Solidarności 93 w Warszawie.

W dniu 19 maja 2019 r. nasi pracownicy reprezentowali Stowarzyszenie "Niebieska Linia" podczas kolejnej edycji Wolskiego Korowodu.
Przy naszym stoisku odwiedzający rozmawiali o swoich doświadczeniach związanych z przemocą, otrzymali materiały informacyjne oraz informacje o działalności Stowarzyszenia i o tym, jakiego rodzaju pomoc mogą u nas uzyskać.

W tym roku nowością była duża kartka, na której każdy mógł napisać dobre słowo do osoby doznającej przemocy oraz z czym kojarzy mu się przemoc. Karta cieszyła się dużym zainteresowaniem i wielokrotnie była okazją do rozmowy na temat zjawiska przemocy.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do kolejnej edycji szkolenia pn. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - kurs podstawowy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo klikając w link --> oferta a formularz zgłoszeniowy klikając w link --> formularz

 

Zapraszamy!