LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Stowarzyszenie "Niebieska Linia" serdecznie zaprasza seniorów z warszawskiej Woli do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących komunikacji, asertywności oraz stereotypów. Spotkania te organizowane są w ramach Wolskich Dni Seniora, które trwają przez cały październik. Organizujemy je wraz z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie". Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem oraz opisem poszczególnych spotkań.

 

1. Jak efektywnie komunikować się z innymi i samym sobą? O tym, czym jest Język Serca;
10.10.2019; 11:30-12:30; Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie", ul. Nowolipie 25B, sala warsztatowa - prowadzący: Agnieszka Fijałkowska, Piotr Wiśniewski

Podstawą komunikacji międzyludzkiej jest nie tylko mówienie, ale przede wszystkim umiejętność wyrażania swoich emocji i potrzeb, jak również umiejętność słuchania. Jeśli oba te czynniki współgrają, możemy mówić o dialogu. Ale co, jeśli rozmowa przeradza się w konflikt? Interakcje społeczne od zawsze i na zawsze będą pewnego rodzaju wyzwaniem.

Będziemy uczyć m. in.:
- jak rozmawiać z bliskimi, żeby się usłyszeć,
- jak mówić do męża, żony, do dzieci, wnuków, przyjaciół, żeby widzieli także mój punkt widzenia
- jak ich słuchać, by nie brać na siebie winy, nie mieć żalu i poczucia, że jestem nie w porządku.

Nastawimy się na obserwację, nazywanie uczuć, uzewnętrznianie potrzeb i poszukiwanie najlepszej z możliwych strategii, która zaspokoi potrzebę – naszą lub drugiego człowieka .

 

2. Asertywność - jak dbać o siebie, nie raniąc innych;
17.10.2019; 11:30-12:30; Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie", ul. Nowolipie 25B, sala warsztatowa - prowadzący: Aleksandra Kurowicka, Piotr Wiśniewski

Na co dzień doświadczamy wielu sytuacji, kiedy chcemy odmówić. Nie robimy jednak tego, bo… powodów może być bardzo wiele.

Porozmawiamy m.in. o tym, czym są granice i jak możemy o nie dbać w relacjach z innymi oraz czy asertywność to tylko mówienie „nie”. Poćwiczymy asertywne odmawianie i wyrażanie swojego zdania, nawet w nieprzyjemnych dla nas sytuacjach. Poznamy podstawowe techniki manipulacji używane w życiu codziennym i zastanowimy się, jak sobie z nimi radzić – np. w rozmowach z teleankieterami, w sklepie, urzędzie. Nauczymy się jak robić to tak, aby zadbać o siebie nie raniąc przy tym innych osób.

 

3. Stereotypy - tak powszechne i tak nieprawdziwe. Jak sobie z nimi radzić?;
24.10.2019; 11:30-12:30; Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie", ul. Nowolipie 25B, sala warsztatowa - prowadzący: Katarzyna Gajda, Piotr Wiśniewski

W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów i przekonań dotyczących starości, czy bycia seniorem.

Zapraszamy na warsztat, podczas którego sprawdzimy jakie przekonania na temat seniorów i starości funkcjonują w świadomości społecznej. Wspólnie podejmiemy dyskusję, co możemy zrobić, żeby kreować jak najbardziej pozytywny wizerunek seniorów. Wspólnie wymyślimy, co robić, by stereotypom się nie dać – będzie tu miejsce na dobrowolne dzielenie się naszymi doświadczeniami. I przyjrzymy się sobie - w które ze stereotypów sami wierzymy, a którym przeczymy.

 

Zapisów na warsztaty można dokonywać w biurze Stowarzyszenia przy ul. Jaktorowskiej 4 oraz telefonicznie w godz. 9-15 pod nr telefonu 22 499-37-33.

Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ma przyjemność zaprosić na jesienną edycję bezpłatnych superwizji grupowych dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Zadanie jest realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Superwizja daje możliwość przyjrzenia się pracy własnej oraz poszerzenia perspektyw poprzez wymianę doświadczeń z innymi osobami zajmującymi się tymi samymi zagadnieniami. Dzieląc się swoimi zarówno sukcesami jak i dylematami, wątpliwościami lub trudnymi sytuacjami z codziennego życia zawodowego każdy uczestnik superwizji będzie mógł otrzymać wsparcie oraz informacje zwrotne, które pozwolą na zwiększenie efektywności i komfortu pracy.

Udział w superwizji przyczyni się również do zwiększenia „higieny pracy”, co pozwoli na zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego i pomoże zadbać o siebie w taki sposób, aby praca z rodzinami uwikłanymi w przemoc była bardziej skuteczna.

Spotkania służyć będą m.in.:
- omówieniu sukcesów i wyłonieniu tzw. dobrych praktyk jako „banku pomysłów” dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- dzieleniu się wątpliwościami i napotkanymi trudnościami oraz wypracowaniu konstruktywnych rozwiązań dla problemów pojawiających się podczas pracy z rodzinami uwikłanymi w przemoc.

Superwizje odbędą się w następujących terminach:
27 września 2019r. godz. 10:00-15:00 prowadząca Wanda Paszkiewicz;
10 października 2019r. godz. 10:00-15:00 prowadzący Luis Alarcon Arias;
15 listopada 2019r. godz. 10:00 – 15:00 prowadząca Ewa Podgórska.
Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia „Niebieska Linia” (ul. Jaktorowska 4, Warszawa -Wola), jedno spotkanie obejmuje 5 godzin.
Każda chętna osoba będzie miała możliwość wzięcia udziału w pojedynczym spotkaniu. Takie rozwiązanie jest wdrożone ponieważ zależy nam na tym aby objąć zaplanowanymi działaniami jak największą ilość osób.

 

UWAGA! Udział w superwizji jest bezpłatny, ale nie zwracamy kosztów podróży!!!

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w tytule maila.

Informację o zakwalifikowaniu do udziału w superwizji Państwo otrzymają na adres mailowy podany w formularzach zgłoszeniowych.

Na zgłoszenia do udziału w superwizji czekamy do 17 września.

Do 20 września 2019r. zostaną Państwo powiadomieni o zakwalifikowaniu do udziału w supewizji.

Ilość miejsc jest ograniczona (dla większego komfortu pracy tworzymy grupy od 6 do 10 osób), więc potrzebne są szybkie decyzje!

Mogą zgłosić się dwie osoby z jednego Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z osobą koordynującą superwizje - Ianą Lisna-Nozykowską e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 503 988 813

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Anna Wiechcińska – Szymańska
i Iana Lisna – Nozykowska
koordynatorki zadania
Stowarzyszenie „Niebieska Linia”

 

npz               parpa logo

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
zaprasza
osoby doznające przemocy w rodzinie, które:


- aktualnie doznają przemocy
- doznawały przemocy w przeszłości i wciąż odczuwają jej skutki
- są zagrożone wykluczeniem społecznym oraz w ich rodzinach występuje problem alkoholowy

oraz świadków przemocy w rodzinie, czyli członków rodzin, w których dochodzi lub dochodziło do przemocy,

do udziału w programie:

„POWRÓT DO GODNOŚCI”

W ramach programu oferujemy BEZPŁATNĄ pomoc dla osób dorosłych,
dzieci i młodzieży:

- Specjalistyczne indywidualne konsultacje psychologiczne
- Konsultacje prawne
- Konsultacje dla par i rodzin
- Warsztaty umiejętności psychospołecznych
- Maratony psychologiczne
- Udział w grupie pomocy psychologicznej dla dorosłych osób doznających przemocy w rodzinie
- Udział w grupie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży

Program będzie trwać od 1 sierpnia 2019 do 31 grudnia 2020 roku

Zapisy (od 15 lipca):

Tel. 22 499 37 33 (pon. – pt. 9:00 – 15:00)
Biuro Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4 lok. 3, 01-202 Warszawa

 

„Powrót do Godności” – program pomocy specjalistycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie.
Program finansowany przez m.st. Warszawa

logo syrenka

ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ma przyjemność zaprosić na seminarium pt.:

„Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia oraz kierowania na leczenie osób chorych psychicznie oraz uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych”


Seminarium odbędzie się 9 września 2019 r. w godz. 9.30 – 15.30
w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie


W trakcie seminarium będą poruszane następujące zagadnienia:
• Postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia
Istota i cele, osoby i organy uprawnione do złożenia wniosku, przesłanki do ubezwłasnowolnienia, omówienie istoty ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego, różnice pomiędzy rodzajami ubezwłasnowolnienia w skutkach dla uczestnika postępowania, treść wniosku o ubezwłasnowolnienie, dowody, przebieg procesu, skutki, dalsza odpowiedzialność osoby ubezwłasnowolnionej.


• Postępowanie w przedmiocie przymusowego leczenia odwykowego na podstawie ustawy
z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Omówienie przesłanek do leczenia – medycznych i społecznych, organy uprawnione do złożenia wniosku, przebieg postępowania poprzedzającego jego złożenie, możliwości inicjowania postępowania o przymusowe leczenie odwykowe na kanwie informacji uzyskanych w toku procedury „Niebieskie Karty”, prawne możliwości leczenia odwykowego osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych (narkotyków bądź dopalaczy.


• Tryby kierowania na leczenie osoby chorej psychicznie bez jej zgody w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Przesłanki interwencyjnego umieszczenia w szpitalu osoby stwarzającej zagrożenie, przebieg postępowania, organy inicjujące umieszczenie osoby chorej w szpitalu, skutki wydania postanowienia, uprawnienia uczestnika postępowania, przesłanki i postępowanie w sprawie umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym osoby chorej psychicznie bez jej zgody z uwagi na niemożność zaspokajania potrzeb, osoby i organy uprawnione do złożenia wniosku, przebieg postępowania, sposób wykonania postanowienia, problemy ze stosowaniem wyżej wymienionej procedury.

Postępowanie w przedmiocie przyjęcia do domu pomocy społecznej
Przesłanki i osoby uprawnione do złożenia wniosku, rodzaje domów pomocy społecznej, treść wniosku, postępowanie dowodowe, przebieg postępowania i jego skutki.

Seminarium poprowadzi:
Adam Grochoła – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach (16 lat stażu pracy). Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta
i Gminy w Słubicach. Od 2012 roku prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Współpracuje m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszeniem
na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". W ramach współpracy
ze Stowarzyszeniem m.in. w 2015 r. był jednym z wykładowców części prawnej w dużym projekcie „Kompleksowe szkolenie dla kadry kierowniczej pomocy społecznej dotyczące przemocy
i funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych” realizowanym przez Stowarzyszenia NL
w konsorcjum z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W 2015 r. i 2016 r. był jednym z konsultantów - prawników w projekcie „ Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie Warszawy” realizowanym na zlecenie Biura pomocy i Projektów Społecznych m.st Warszawy oraz realizatorem szeregu prawnych seminariów prowadzonych przez Stowarzyszenie na terenie Polski lub dla przedstawicieli służb zobowiązanych do realizacji procedury Niebieskie Karty” z terenu całej Polski.  Od 2017 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Cena szkolenia:
200 zł od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, barek kawowy, zaświadczenie o udziale w seminarium)Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 25 sierpnia 2019 r. na adres:
• w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa - z dopiskiem „Seminarium”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Po tym terminie otrzymacie Państwo informację o sposobie dokonania płatności.
UWAGA! Prosimy o dokonywanie wpłat dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w seminarium ze strony Stowarzyszenia „Niebieska Linia“, tj. po 30 sierpnia 2019 r.

Informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z koordynatorką seminarium (Małgorzata Wincenciak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub z biurem Stowarzyszenia „Niebieska Linia” (tel. 22 499-37-33, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00). Zachęcamy do udziału
w seminarium!

Małgorzata Wincenciak
Koordynatorka seminarium

Zwiększenie efektywności procedury „Niebieskie Karty”.

W okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r, realizujemy projekt finansowany ze środków Miasta stołecznego Warszawy.
Projekt ten obejmuje seminaria praktyczne i szkolenia prawne i jest adresowany do pracowników instytucji i służb z terenu m.st. Warszawy, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Do udziału w seminariach zapraszamy osoby, które uczestniczą i potencjalnie mogą uczestniczyć (z racji wykonywanych obowiązków zawodowych) w realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
Zapraszamy przedstawicieli:
• ochrony zdrowia
• oświaty
• pomocy społecznej
• Policji
• członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

 

logo syrenka

 

Rozpoczynamy nabór uczestników na:
- Dziecko w procedurze "Niebieskie Karty" - 3.10.2019 r.
- Prawo rodzinne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 21.10.2019 r.

Zgłoszenia należy dokonać przesyłając wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

O rozpoczęciu rekrutacji na następne szkolenia poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.

 

Projekt obejmuje seminaria i szkolenia na następujące tematy:

SEMINARIA PRAKTYCZNE:
1. Procedura Niebieskie Karty: jej cele i etapy, zadania służb, rozpoznanie/diagnoza przemocy, przesłanki do zakończenia procedury
2. Specyfika pracy z osobą doznającą przemocy: jak budować relację współpracy, jak rozmawiać i budować współpracę z osobą, która deklaruje, że nie potrzebuje pomocy lub unika kontaktu
3. Dziecko w procedurze "Niebieskie Karty": rozpoznawanie, czy dziecko doznaje przemocy, wspieranie dziecka krzywdzonego, obowiązki służb (w tym przedstawiciela oświaty) w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka,
4. Specyfika kontaktu z osobą stosującą przemoc w ramach procedury "Niebieskie Karty": jak prowadzić rozmowę interwencyjną z osobą stosującą przemoc, jak odróżniać strategie działań (interwencyjne od pomocowych), jak wykorzystywać interwencję do budowania współpracy z osobą
5. Strategia pracy z rodziną a indywidualny plan pomocy osobie doznającej przemocy: budowanie celu w oparciu o potrzeby osoby doznającej przemocy, badanie posiadanych zasobów, budowanie strategii pracy z rodziną, podział obowiązków pomiędzy członkami grupy roboczej.
6. Trudne wyzwania w procedurze "Niebieskie Karty": strategie radzenia sobie z różnymi typami klientów, np. klient z pełnomocnikiem, klient nagrywający rozmowę, klient – cudzoziemiec, klient – osoba starsza i/lub niepełnosprawna, klient - chory psychicznie

SZKOLENIA PRAWNE:
1. Karne aspekty przemocy w rodzinie: postępowanie wyjaśniające i środki zabezpieczające, postępowanie przed sądem w sprawie karnej, kary i środki probacyjne
2. Prawo cywilne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: kwestie mieszkaniowe – rodzaje tytułów prawnych do korzystania z lokalu, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania i ochrona posiadania, eksmisja; prawa i obowiązki lokatorów; naruszenie dóbr osobistych
3. Prawo rodzinne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: regulacje dotyczące sytuacji dzieci – władza rodzicielska, miejsce pobytu, kontakty z rodzicami, alimenty, rozwód, separacja
4. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia lokalu, odebranie dziecka z rodziny na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
5. Instrumenty prawne w przypadku istnienia szczególnych okoliczności dotyczących osoby stosującej przemoc w rodzinie: ubezwłasnowolnienie, zobowiązanie do leczenia odwykowego, przymusowe leczenie psychiatryczne, umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody.
6. Ochrona danych osobowych w procedurze „Niebieskie Karty”. Przejawy obowiązku zachowania poufności przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Zasady udostępniania dokumentacji zgromadzonej w ramach procedury „Niebieskie Karty” podmiotom trzecim i instytucjom.