LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Szanowni Państwo!

Okres lata to szczególny czas w roku. Z jednej strony to okres kojarzący nam się z piękną pogodą, odpoczynkiem, wyjazdami na urlopy itp. Z drugiej dla wielu osób okres ten daje więcej czasu do wykorzystania na rozwój osobisty i zawodowy.

Z myślą o tych osobach, które chcą inwestować w swój rozwój, uruchamiamy

Letnią Szkołę Stowarzyszenia „Niebieska Linia”!

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym PROGRAMEM LETNIEJ SZKOŁY STOWARZYSZENIA "NIEBIESKA LINIA"

Rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją FaniMani.pl! Od dziś każda zainteresowana osoba, która robi zakupy w sklepach internetowych może wspierać nasze działania przekazując darowiznę bez wpłacania pieniędzy! Jak to działa? Wystarczy wejść na stronę fanimani.pl, wybrać organizację, którą chce się wspierać i gotowe! Robiąc zakupy w sklepie współpracującym z FaniMani.pl, jakiś procent (zazwyczaj 2,5%) wydanych pieniędzy trafia do wybranej organizacji w postaci darowizny. Jeśli zechcesz wesprzeć nasze działania zachęcamy do wybrania naszego Stowarzyszenia, które znajdziesz klikając w ten link https://fanimani.pl/niebieska-linia/

Zachęcamy również do zaintstalowania w swoje przeglądarce "przypominajki", która automatycznie po wejściu na stronę sklepu współpracującego z FaniMani.pl zada pytanie czy zechcesz przekazać darowiznę.

 

 Wspieraj nasze działania z FaniMani.pl

 Robię zakupy online bo... mogę pomagać!

Zainstaluj przypominajkę - dzięki niej będziesz pamiętać aby pomóc!

 

plakat 1

 

plakat 2

 

plakat 3

Praca z osobą stosującą przemoc

Jednym z głównych celów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jest bezpieczeństwo każdej osoby uwikłanej w to zjawisko. Podstawowym warunkiem osiągnięcia tego celu jest zatrzymanie przemocy. Staje się to najczęściej wtedy, kiedy swoje zachowanie zmienia osoba, która dopuszcza się krzywdzenia bliskich. Sam kontakt z osobą stosująca przemoc budzi wiele emocji, pytań i wątpliwości a stan epidemii nałożył dodatkowo ograniczenia w pracy specjalistów, grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych w tym zakresie. Niezbędne jest realizowanie wielu zadań w formule zdalnej, (np. w kontakcie telefonicznym), brak spotkań grupy roboczej ze sprawcą w dotychczasowej formule i inne.

Tematem seminarium jest: uporządkowanie głównych celów pracy z osobami stosującymi przemoc  w trakcie epidemii, omówienie wątpliwości związanych z wywieraniem na nich wpływu kiedy formy kontaktu są ograniczone oraz wymiana pomysłów skutecznego oddziaływania na sprawców przy uwzględnieniu konsekwencji wynikających z trwającej epidemii.

Seminarium poprowadzi: Tomasz Majewski - mgr psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalność – Społeczna Psychologia Kliniczna). Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończył I i II stopień szkolenia w Centrum

Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, SPPwR I i II stopień.

Obecnie prowadzi konsultacje psychologiczne, indywidualne oraz rodzinne, prowadzi grupy dla osób stosujących przemoc i inne. Jest współtwórcą, realizatorem i koordynatorem „Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc” oraz wykładowcą SPPwR I i II stopnia.

Członek kadry dydaktycznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Sopocie, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów z zakresu interwencji kryzysowej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Termin  seminarium: 9 czerwca 2020 r. w godz. 9.00-14.00 (6 godzin dydaktycznych)

Cena szkolenia: 250 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium)

Rejestracja: formularz zgłoszeniowy dostępny jest na pod linkiem https://bit.ly/2LiEip3

Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba miejsc jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń*

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobą koordynującą organizację seminarium (Paula Klemińska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 881-711-107 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00) lub z biurem Stowarzyszenia „Niebieska Linia” (tel. 22 499-37-33, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00).

Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia

W trakcie seminarium będą poruszane następujące zagadnienia:

  • Postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia

Istota i cele, osoby i organy uprawnione do złożenia wniosku, przesłanki do ubezwłasnowolnienia, omówienie istoty ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego, różnice pomiędzy rodzajami ubezwłasnowolnienia w skutkach dla uczestnika postępowania, treść wniosku o ubezwłasnowolnienie, dowody, przebieg procesu, skutki, dalsza odpowiedzialność osoby ubezwłasnowolnionej.

  • Postępowanie w przedmiocie przymusowego leczenia odwykowego na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Omówienie przesłanek do leczenia – medycznych i społecznych, organy uprawnione do złożenia wniosku, przebieg postępowania poprzedzającego jego złożenie, możliwości inicjowania postępowania o przymusowe leczenie odwykowe na kanwie informacji uzyskanych w toku procedury „Niebieskie Karty”, prawne możliwości leczenia odwykowego osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych (narkotyków bądź dopalaczy.

  • Tryby kierowania na leczenie osoby chorej psychicznie bez jej zgody w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Przesłanki interwencyjnego umieszczenia w szpitalu osoby stwarzającej zagrożenie, przebieg postępowania, organy inicjujące umieszczenie osoby chorej w szpitalu, skutki wydania postanowienia, uprawnienia uczestnika postępowania, przesłanki i postępowanie w sprawie umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym osoby chorej psychicznie bez jej zgody z uwagi na niemożność zaspokajania potrzeb, osoby i organy uprawnione do złożenia wniosku, przebieg postępowania, sposób wykonania postanowienia, problemy ze stosowaniem wyżej wymienionej procedury.

  • Postępowanie w przedmiocie przyjęcia do domu pomocy społecznej

Przesłanki i osoby uprawnione do złożenia wniosku, rodzaje domów pomocy społecznej, treść wniosku, postępowanie dowodowe, przebieg postępowania i jego skutki.

Seminarium poprowadzi: Adam Grochoła - - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach (16 lat stażu pracy). Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Słubicach. Od 2012 roku prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy

w rodzinie. Współpracuje m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszeniem

na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Od 2017 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Termin  seminarium: 23 czerwca 2020 r. w godz. 9.00-14.00 (6 godzin dydaktycznych)

Cena szkolenia: 250 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium)

Rejestracja: formularz zgłoszeniowy dostępny jest na pod linkiem https://bit.ly/2LiEip3

Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba miejsc jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń*

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobą koordynującą organizację seminarium (Paula Klemińska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 881-711-107 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00) lub z biurem Stowarzyszenia „Niebieska Linia” (tel. 22 499-37-33, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00)

Pomoc dziecku krzywdzonemu

Jednym z bardzo ważnych obszarów pracy osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, jest pomoc dzieciom krzywdzonym przez swoich rodziców/opiekunów. Jest to działalność niezwykle ważna, a jednocześnie budząca liczne wątpliwości. Jak rozpoznać krzywdzenie dziecka? Jak monitorować jego sytuację? Jak pracować z jego rodzicami/opiekunami? W obecnym czasie, kiedy trwa epidemia i kontakty osobiste zostały ograniczone do niezbędnego minimum, działania na rzecz ochrony dzieci stały się szczególnie ważne. Jednocześnie pojawia się szereg wątpliwości dotyczących tego, jak w tych warunkach pomagać dzieciom?

Celem seminarium jest analiza aktualnej sytuacji i wypracowanie strategii działania na rzecz dzieci pomimo aktualnie obowiązujących ograniczeń.

Seminarium poprowadzi: Małgorzata Kulka - mgr pedagogiki specjalnej - resocjalizacja i wspomaganie rodziny, trener warsztatu psychologicznego, studentka psychologii. Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończyła I oraz II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz I i II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs: Socjoterapia dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, kurs wprowadzający do Dramaterapii, oraz liczne kursy i warsztaty w zakresie pracy z osobami z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Dramy.

Pracuje z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie indywidualnie oraz grupowo, prowadząc grupy wsparcia oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych.  Prowadzi szkolenia z tematyki przemocy w rodzinie dla pracowników służb, instytucji i organizacji.

Termin  seminarium: 4 czerwca 2020 r. w godz. 9.00-14.00 (6 godzin dydaktycznych)

Cena szkolenia: 250 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium)

Rejestracja: formularz zgłoszeniowy dostępny jest na pod linkiem https://bit.ly/2LiEip3

Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba miejsc jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń*

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobą koordynującą organizację seminarium (Paula Klemińska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 881-711-107 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00) lub z biurem Stowarzyszenia „Niebieska Linia” (tel. 22 499-37-33, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00).