LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ma przyjemność zaprosić na seminarium pt.:

Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia oraz kierowania na leczenie osób chorych psychicznie oraz uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

Szczegółowe informacje o seminarium oraz rekrutacji znadziecie Państwo klikając w link SEMINARIUM PRAWNE

Natomiast formularz klikając w link FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
NA LATA 2018-2021

   Stowarzyszenie „Niebieska Linia” jest organizacją która jako jeden z celów statutowych przyjmuje prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. Od lat nasze wysiłki skupiają się wokół oddziaływań skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

   Oprócz przyjętych celów statutowych podstawę prawną naszych działań stanowi Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2017-2020.

   Cel podstawowy programu ukierunkowany jest na zatrzymanie przemocy w rodzinie.

Adresatami programu są dorosłe osoby stosujące przemoc w rodzinie, zarówno kobiety jak i mężczyźni, mieszkańcy m.st. Warszawy. W programie mogą m.in. brać udział:
- osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez służby;
- członkowie rodzin, wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” – osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
- osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie,
- rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich,

OFERTA POMOCY - ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

W obecnym kształcie realizacja programu zaplanowana jest do końca 2021 r.
Projekt składa się z działań indywidualnych i grupowych. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00. Zajęcia warsztatowe odbywają się w soboty lub niedziele. Rekrutacja do programu prowadzona jest w sposób ciągły.
Każdy uczestnik może wziąć udział w:
- indywidualnej konsultacji diagnostycznej (spotkanie wstępne)
- 20 spotkaniach grupy korekcyjno-edukacyjnej (grupa odbywa się cyklicznie – 2 edycje w roku)
- 3 warsztatach umiejętności psychospołecznych (np. zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności wychowawczych, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania potrzeb i uczuć)
- indywidualnych konsultacjach psychologicznych (jako forma uzupełniająca udział w grupie)

Warunkiem uczestnictwa w programie jest odbycie wstępnej, indywidualnej konsultacji. Celem tego spotkania jest określenie sytuacji oraz ustalenie potrzeb klienta.
Udział w grupie korekcyjno-edukacyjnej jest poprzedzany podpisaniem kontraktu, który określa zasady uczestnictwa w programie.

   W celu uzyskania zaświadczenia o ukończeniu programu, wymagane jest uczestnictwo w co najmniej 40/45 godzinach różnych oddziaływań (indywidualnych i grupowych).
    Każdy uczestnik w trakcie trwania programu będzie miał możliwość otrzymania potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w programie oraz o dotychczasowej ilości godzin uczestnictwa w rożnych oddziaływaniach.

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY POMOCY !!!

Nigdy nie jest za późno na przerwanie przemocy !!!

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z koordynatorką programu – Ewą Podgórską (tel. 22 499 37 33, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Z A P I S Y:

Osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -15.00

w biurze Stowarzyszenia „Niebieska Linia”

Ul. Jaktorowska 4 lok. 3, 01-202 Warszawa

TELEFON 22 499 37 33

 

syrenka miasto

Zadanie publiczne pn.:

„Program korekcyjno – edukacyjny
dla osób  stosujących  przemoc  w  rodzinie ”                   

Poradnia mailowa

E-maile do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc, jakiej udzielamy drogą mailową to:
 

  • wsparcie dla osób doznających przemocy
  • wsprarcie dla osób będących świadkami przemocy
  • udzielanie informacji o:
  • możliwościach terapii dla osób stosujących przemoc
  • zjawisku przemocy, psychologicznych mechanizmach i społecznych uwarunkowaniach zjawiska przemocy
  • prawach i możliwościach prawnych, proceduralnych i instytucjonalnych
  • prawach osób będących w sytuacji przemocy domowej
  • adresach instytucji pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie
  • motywowanie do podjęcia działań zmierzających do zatrzymania przemocy

01.03.2018 - utworzenie funpage i zamieszczenie pierwszego postu na portalu społecznościowym facebook

01.03.2018 - utworzenie podstrony dotyczącej kampanii na stronie internetowej Stowarzyszenia

06.08.2018 - kręcenie spotów w ramach kampanii Możesz inaczej

16.11.2018 - konferencja prasowa inaugurująca kampanię

16.11.2018 - rozpoczęcie emisji spotów na You Tube, Facebook i www.niebieskalinia.org

16-30.11.2018 - emisja plakatów na przystankach komunikacji miejskiej

03-16.12.2018 - emisja spotów na stacji metra Świętokrzyska

07-13.01.2019 - emisja prezentacji multimedialnych w autobusach, tramwajach i pociągach SKM

18-24.03 2019 - emisja prezentacji multimedialnych w autobusach, tramwajach i pociągach SKM

01-15.04.2019 - emisja spotów na stacji metra Świętokrzyska

01-15.05.2019 - emisja plakatów na przystankach komunikacji miejskiej

13-19.05.2019 - emisja prezentacji multimedialnych w autobusach, tramwajach i pociągach SKM

19.06.2019 - konferencja podsumowująca kampanię (w tym spektakl teatru forum)

Prowadzenie strony kampanii na Facebooku - w sposób ciągły

Prowadzenie zakładki na stronie www.niebieskalinia.org - w sposób ciągły

W krótce artykuł zostanie dodany.