LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
zaprasza
osoby doznające przemocy w rodzinie, które:


- aktualnie doznają przemocy
- doznawały przemocy w przeszłości i wciąż odczuwają jej skutki
- są zagrożone wykluczeniem społecznym oraz w ich rodzinach występuje problem alkoholowy

oraz świadków przemocy w rodzinie, czyli członków rodzin, w których dochodzi lub dochodziło do przemocy,

do udziału w programie:

„POWRÓT DO GODNOŚCI”

W ramach programu oferujemy BEZPŁATNĄ pomoc dla osób dorosłych,
dzieci i młodzieży:

- Specjalistyczne indywidualne konsultacje psychologiczne
- Konsultacje prawne
- Konsultacje dla par i rodzin
- Warsztaty umiejętności psychospołecznych
- Maratony psychologiczne
- Udział w grupie pomocy psychologicznej dla dorosłych osób doznających przemocy w rodzinie
- Udział w grupie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży

 

Wszelkie informacje na temat szczegółowych wydarzeń tj. warsztatów, maratonów pomocy psychologicznej i pełnego kalendarium znajdziecie Państwo klikając tutaj ---> POWRÓT DO GODNOŚCI

Program trwa od 1 sierpnia 2019 do 31 grudnia 2020 roku

Zapisy:

Tel. 22 499 37 33 (pon. – pt. 9:00 – 15:00)
Biuro Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4 lok. 3, 01-202 Warszawa

 

„Powrót do Godności” – program pomocy specjalistycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie.
Program finansowany przez m.st. Warszawa

logo syrenka