LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ma przyjemność zaprosić na seminarium pt.:

„Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia oraz kierowania na leczenie osób chorych psychicznie oraz uzależnionych od alkoholu
i substancji psychoaktywnych”

 

Szczegółowe informacje o seminarium oraz rekrutacji znadziecie Państwo klikając w link SEMINARIUM PRAWNE 

Natomiast formularz klikając w link FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY